Logo
 Wydrukuj tę stronę

Nie żyje Karolina Kaczorowska

Nie żyje Karolina Kaczorowska

Zmarła wdowa po ostatnim prezydencie RP na uchodźstwie - Karolina Kaczorowska

W Wielkiej Brytanii w wieku 91 lat zmarła Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim prezydencie RP na uchodźstwie, Ryszardzie Kaczorowskim.

Była nauczycielką i działaczką emigracyjną. Urodzona w 1920 roku Karolina Kaczorowska (z d. Mariampolska) po wejściu wojsk radzieckich do
Polski wraz z rodzicami, rodzeństwem Franciszkiem i Rozalią, została wywieziona na Syberię. Ojciec po pobycie w łagrze i amnestii wstąpił do Wojska Polskiego, a Karolina wraz z innymi dziećmi została ewakuowana do Iranu, a później przebywała w Ugandzie, gdzie uczęszczała do polskiej szkoły.
Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii ukończyła studia na Uniwersytecie Londyńskim, później pracowała jako nauczycielka i działała w harcerstwie,
gdzie poznała Ryszarda Kaczorowskiego.
Była aktywna działaczką brytyjskiej Polonii, w latach 1989-1990, za prezydentury Ryszarda Kaczorowskiego na uchodźstwie, pełniła funkcję Pierwszej Damy.
W 2010 roku miała wraz z mężem uczestniczyć w uroczystościach w Katyniu. Zrezygnowała z przyczyn zdrowotnych. W 2015 roku pani Karolina
została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zobacz także:

© Goniec.com