Logo
 Wydrukuj tę stronę

Ograniczenie pracy polskich urzędów konsularnych w UK

Ambasada RP w Londynie Ambasada RP w Londynie

Brytyjski rząd ogłosił „blokadę społeczną” w celu powstrzymania pandemii koronawirusa, którą premier Wielkiej Brytanii nazwał największym zagrożeniem od dekad. 

W związku z tą decyzją oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, wszystkie urzędy konsularne RP w Zjednoczonym Królestwie ograniczają świadczenie pomocy konsularnej jedynie do sytuacji nagłych, wyjątkowo pilnych i wymagających niezwłocznego działania.

W świetle decyzji brytyjskiego rządu o znaczącym ograniczeniu wszelkich aktywności, w tym wyjść z domu do przypadków absolutnie niezbędnych, Ambasada apeluje o zastosowanie się do tych wytycznych, pozostanie w domach i rezygnację z wizyty w urzędzie konsularnym.

W sprawach pilnych można kontaktować się mailowo lub telefonicznie.

Numery telefonów oraz adresy mailowe urzędów:

Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie

Konsulat Generalny RP w Manchesterze

Konsulat Generalny RP w Edynburgu

Konsulat Generalny RP w Belfaście

Do odwołania zostało zawieszone przyjmowanie wniosków wizowych i paszportowych oraz umawianie wizyt w sprawach obywatelskich i prawnych. Oznacza to, że nie ma również możliwości zapisania się poprzez system e-Konsulat.

Złożenie wniosków paszportowych oraz umówienie spotkania w sprawach prawnych będzie możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym kontakcie mailowym z urzędem.

Odbiór paszportów odbywa się drogą pocztową. Osoby, które wcześniej zadeklarowały odbiór osobisty paszportów, proszone są o dosłanie opłaconej do 100 gramów koperty SPECIAL DELIVERY, z danymi adresata (imię, nazwisko, adres). Do koperty należy dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wysyłkę paszportu.

Dostarczenie niewłaściwej/ błędnie zaadresowanej/ niezaadresowanej/ błędnie opłaconej/nieopłaconej koperty spowoduje, że paszport nie zostanie wysłany a koperta nie będzie zwracana.

Wszelkie sprawy niewymagające osobistego stawienia się w urzędzie będą załatwiane w drodze korespondencyjnej.

Informacji w sprawach konsularnych na bieżąco udziela Centrum Informacji Konsularnej: +44 2030 789618.

W sprawach pilnych poza godzinami pracy urzędów należy dzwonić na numer dyżurny: +44 2030 789621 lub na infolinię MSZ ws. przekraczania granic +48 22 523 8880.

Przydatne informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wszystkich aspektów działań konsulatu można znaleźć na stronie internetowej w dziale informacje konsularne.

(gov.pl)

Zobacz także:

© Goniec.com