MenuKonferencja pamięci Ryszarda Kaczorowskiego

  • Napisane przez  Goniec.com
Konferencja pamięci Ryszarda Kaczorowskiego

Polacy tworzący nowoczesną Wielką Brytanię, wkład polskich inżynierów w rozwój brytyjskiej myśli technicznej na przestrzeni ostatniego stulecia były tematem IX Konferencji Kwietniowej w Londynie.

Dorobek i osiągnięcia Polaków na Wyspach są co roku szeroko analizowane podczas Konferencji Kwietniowych Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie (PUNO), dedykowanych pamięci Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta Polski na uchodźstwie, który zginął w Katastrofie Smoleńskiej.

Tematem przewodnim IX edycji Konferencji była prezentacja polskich inżynierów na rozwój brytyjskiej myśli technicznej. Zaproszeni prelegenci zaprezentowali konstrukcje, projekty oraz odkrycia, przy których tworzeniu i realizacji walny udział mieli polscy inżynierowie. Oprócz powszechnie znanych osiągnięć, takich jak udział przy rozpracowaniu Enigmy czy wielkich projektach infrastrukturalnych jak CrossRail, omówione zostały także nowatorskie zagadnienia, m.in. drukowanie 3D stali czy innowacyjne zastosowania grafenu.

Program Konferencji podzielony został na trzy imienne sesje dedykowane osiągnięciom innego Polaka zasłużonego dla światowej myśli technicznej. W ten sposób upamiętnione zostały osiągnięcia Józefa Rotblata, Olgierda Zienkiewicza oraz Zbigniewa Porczyńskiego.

O planowaniu i przebiegu modernizacji londyńskiego metra opowiadała Anna Kopyto, inżynier projektu w Transport for London. Piotr Dudek, construction manager w Network Rail przybliżył zalety prowadzenia projektu w oparciu o BIM, czyli Buildung Information Modeling. Spawanie przyszłości, a bardziej możliwości, jakie daje drukowanie 3D stali konstrukcyjnej przybliżył w swojej prezentacji Michał Krajewski, założyciel firmy Steelo.

Powrót na górę