Menu


Formalności celne a brexit

Formalności celne a brexit

Czy status AEO polskiego podmiotu będzie miał znaczenie dla odpraw celnych w Wielkiej Brytanii?

W przypadku braku wejścia w życie Umowy Wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (która przewiduje okres przejściowy do końca 2020 r. z możliwością przedłużenia), realne jest wyjście bez umowy już z dniem 29 marca 2019 r. Oznacza to, że już od 30 marca 2019 r. władze celne państw członkowskich UE będą stosować unijne przepisy dotyczące eksportu oraz importu ze Zjednoczonego Królestwa w taki sam sposób, jak obecnie stosują wobec krajów trzecich, tj. krajów nie będących członkami UE.

Dla przedsiębiorców oznaczać to będzie m. in. konieczność dopełnienia standardowych formalności celnych, w tym m. in. (dla podmiotów dotąd nie dokonujących takich formalności) obowiązek: zarejestrowania się w usłudze e-Klient, składania zgłoszeń i deklaracji celnych, oraz płacenia należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza). Stworzy to nową sytuację prawną w porównaniu z obecną, kiedy nie obowiązują formalności celne w handlu towarami unijnymi pomiędzy Zjednoczonym Królestwem, a pozostałymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji Europejskiej dla zainteresowanych stron pozwolenia przyznające status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) i inne pozwolenia do celów uproszczeń celnych, wydane przez organy celne Zjednoczonego Królestwa, nie będą już ważne na obszarze celnym Unii.

Każdy przedsiębiorca powinien liczyć się z utrudnieniami we wzajemnej wymianie handlowej. Mogą to być większe koszty prowadzenia biznesu, wydłużenie i skomplikowanie procedur lub konieczność spełniania odmiennych wymogów.

Jednocześnie należy zauważyć, iż kwestie przepisów celnych obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej po wyjściu z Unii Europejskiej, w tym w szczególności przypadku opuszczenia UE bez umowy, zależne będą od regulacji przyjętych w tym zakresie przez Wielką Brytanię, które na obecną chwilę nie są jeszcze znane.

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę