Menu


Uroczyste obchody Święta Policji i 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Ambasadzie RP w Londynie

Uroczyste obchody Święta Policji i 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Ambasadzie RP w Londynie Ambasada RP w Londynie

30 listopada br. w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie odbyły się uroczystości związane z obchodami 99 rocznicy powstania Policji Państwowej i 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W wydarzeniu zorganizowanym  na zaproszenie Ambasadora RP w Londynie Arkadego Rzegockiego oraz oficerów łącznikowych polskiej Policji mł. insp. Moniki Sokołowskiej i podinsp. Bartosza Furgały, wzięło udział ponad 80 gości. Podczas uroczystości Komendanta Głównego Policji reprezentowal nadinsp. Jarosław Rzymkowski Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku oraz przedstawiciel Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji podinsp. Rafał Zamrzycki. Ze strony brytyjskiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele brytyjskiego Home Office, National Crime Agency, New Scotland Yardu, City od London Police, Policji celnej i podatkowej HMRC, Policji hrabstw Lancashire, Leicestershire, Hampshire, Merseyside, Derbyshire, Essex, West Midlands, Gwent, a także zagraniczni oficerowie łącznikowi akredytowani w Wielkiej Brytanii reprezentujący m.in. Norwegię, USA, Irlandię, Australię, Francje, Bułgarię oraz Czechy.  

Uroczystość otworzyło przemówienie ambasadora Arkadego Rzegockiego, który podkreślił, że Polacy nigdy nie zatracili swojej tożsamości i kultury, nawet gdy Polska nie istniała na mapie Europy.  Ambasador wskzal na walory współpracy polsko-brytyjskiej w zakresie globalnej walki z zorganizowaną przestępczością. „Stosunki bilateralne między polską a brytyjską policją są pełne wzajemnego zaufania i opierają się na wspólnej misji zwalczania transgranicznej przestępczości” – powiedział Ambasador Rzegocki.

Reprezentujący Komendanta Głównego Policji nadinspektor. Jarosław Rzymkowski podkreślił, że współpraca polskich i brytyjskich służb w zwalczaniu przestępczości funkcjonuje od lat i jest oceniana pozytywnie przez wszystkie osoby i instytucje w nią zaangażowane. Niewątpliwie wyzwaniem dla tej współpracy są różnice w strukturze obu państw, ich służb oraz w wielu kwestiach formalnych i proceduralnych. Skala dwustronnej współpracy pozostaje nierozerwalnie związana z faktem, że Polacy stanowią najliczniejszą grupę obywateli państw Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii. Nadinspektor Jarosław Rzymkowski wskazał, że kluczowe znaczenie dla współpracy operacyjnej  służb z Wielkiej Brytanii i Polski ma wymiana informacji kryminalnych i wywiadowczych. Zadania te realizowane są przy wykorzystaniu międzynarodowych kanałów wymiany informacji, w tym za pośrednictwem sieci oficerów łącznikowych Policji. Właśnie ten aspekt współpracy został uwypuklony podkreślając jakość oraz szybkość wymiany informacji realizowanej poprzez sieć oficerów łącznikowych. Dzięki tej dwustronnej aktywności Policje obu państw prowadzą wspólne operacje wymierzone w transgraniczną przestępczość zorganizowaną.

Podczas uroczystości za zaangażowanie i wkład włożony we współpracę wyróżniono policjantów z brytyjskich jednostek Policji takich jak Met Police (PANIU, SO15 Counter Terrorism Command) a także policjantów hrabstw Hampshire, Nottinghamshire, Kent, Leicestershire oraz West Mercia.

W rozmowach z zaproszonymi gośćmi, obok życzeń i gratulacji z okazji jubileuszu polskiej Policji, podkreślano bardzo dobry poziom relacji oraz olbrzymie znaczenie wzajemnych kontaktów w kraju, w którym żyje i który turystycznie odwiedza wielu Polaków. Spotkanie było także okazją do wymiany poglądów i opinii dotyczących zagrożeń przestępczością, chociażby tą związaną z handlem ludźmi, terroryzmem, przestępczością narkotykową, ekonomiczną, czy też zagrożeniami związanymi z nielegalną migracją.

Ambasada RP w Londynie

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę