Menu


Konferencja poświęcona prezydentowi Edwardowi Raczyńskiemu w Ambasadzie RP w Londynie

Konferencja poświęcona prezydentowi Edwardowi Raczyńskiemu w Ambasadzie RP w Londynie Ambasada RP w Londynie

Dnia 19 października br. w Ambasadzie RP w Londynie odbędzie się konferencja pt. „Edward Bernard Raczyński (1891-1993): dyplomata, polityk, pisarz i mąż stanu”. Wykład w hołdzie prezydentowi Edwardowi Raczyńskiemu w 25. rocznicę jego śmierci poprowadzony zostanie w ramach Centralnego Projektu Badawczego Biura Badań Historycznych IPN "Polska emigracja niepodległościowa 1945-1990." Jest to wspólna inicjatywa Ambasady RP w Londynie oraz Instytutu Pamięci Narodowej (IPN).

Wśród prelegentów znajdą się wybitni znawcy i historycy z zakresu historii polskiej emigracji oraz dyplomacji. Wystąpi m.in. Xavier Rey, obecnie dyplomata oraz zastępca prezesa zarządu Fundacji im. Raczyńskich, a jednocześnie wnuk hr. Edwarda Raczyńskiego, który przedstawi sylwetkę psychologiczno-polityczną swojego dziadka. Prof. Rafał Habielski z Uniwersytetu Warszawskiego omówi natomiast zasługi hr. E. Raczyńskiego dla polskiej emigracji powojennej. Prof. Marek Kornat z Polskiej Akademii Nauk zaprezentuje zasługi dyplomatyczne hr. E. Raczyńskiego, a prof. Krzysztof Kania w swoim wystąpieniu przedstawi życiorys hr. E. Raczyńskiego i wspomni o jego najważniejszych osiągnięciach dla Niepodległej. 

Urodzony w Zakopanym w 1891 roku, Edward Raczyński był drugim dzieckiem Edward Aleksandra i Róży Raczyńskich. Uczęszczał do Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, a następnie studiował na uniwersytetach w Lipsku, Krakowie i Londynie. Był długoletnim dyplomatą pracującym dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1919-1945). Podczas swojej służby dla kraju pełnił obowiązki Stałego Delegata Rzeczypospolitej Polskiej przy Lidze Narodów w Genewie (1932-1934) oraz Ambasadora przy Dworze św. Jakuba (1934-1945). Do jego najwybitniejszych osiągnięć zaliczyć wypada m.in.: przygotowanie procedury odstąpienia od małego traktatu wersalskiego (1934), podpisanie polsko-brytyjskiej umowy o wzajemnej pomocy (1939) oraz wystosowanie noty do rządów Narodów Zjednoczonych dotyczącej zbrodni niemieckich na ludności żydowskiej w okupowanej przez Niemców Polsce (1942). Po tym, jak Wielka Brytania wycofała swoje uznania dla rządu polskiego, Edward Raczyński pozostał w Londynie i aktywnie działał w życiu politycznym polskich emigrantów m.in. jako członek Rady Trzech (1954-1972), a później jako Prezydent Rzeczpospolitej na Uchodźstwie (1979-1986). Zmarł w Londynie w 1993 roku. Jego działalność polityczna i dyplomatyczna powinna służyć za przykład innym, a motto wyryte na jego sarkofagu "…NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI!", zapamiętane przez kolejne pokolenia.

 

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę