Menu


Kary dla rodziców za spóźnienia dzieci do szkoły

Kary dla rodziców za spóźnienia dzieci do szkoły shutterstock

Szkoły w Staffordshire będą karać rodziców za spóźnienia dzieci na zajęcia. Jeśli uczeń spóźni się w semestrze więcej niż 10 razy, opiekunowie zostaną obciążeni grzywną w wysokości 120 funtów i będą musieli stawić się przed sądem.

Szkoły w hrabstwie Staffordshire zaostrzyły przepisy dotyczące niepunktualności. Zgodnie z nowym prawem, które zaczęło obowiązywać od 1 stycznia, rodzice spóźnialskich uczniów będą ponosić finansowe konsekwencje za każdym razem, gdy dziecko spóźni się w semestrze więcej niż 10 razy. Grzywna będzie opiewała na kwotę 120 funtów, a dodatkowo będą musieli stawić się przed miejscowym sądem. 

Rodzice będą również, tak jak do tej pory, karani za nieusprawiedliwione obecności swoich dzieci. Niedopuszczalne jest również zabieranie dziecka ze szkoły bez wcześniejszego pozwolenia – w takim przypadku kara wynosi 60 funtów. 

Nowe zasady zostały wprowadzone przez council w Staffordshire, wcześniej jednak przeprowadzono konsultacje z dyrektorami szkół, którzy mieli ostateczny głos w tej kwestii.

Jak informuje portal Express and Star, w ciągu ostatnich dwóch lat rada miejska za spóźnienia uczniów postawiła przed sąd 184 rodziców i pobrała łącznie ponad 102 tys. funtów grzywny. 

 

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę