Menu


Polonia pożegnała rtm. Dembińskiego

W londyńskim kościele pw. św. Andrzeja Boboli społeczność polska pożegnała w sobotę zmarłego przed dwoma tygodniami rotmistrza Ryszarda Dembińskiego, jedną z najbardziej znanych osobistości na emigracji, kombatanta, działacza społecznego, politycznego, muzealnika i kronikarza.

Mszę św. koncelebrowaną w intencji zmarłego odprawił abp Szczepan Wesoły, wieloletni duszpasterz polskiej emigracji.Przed ołtarzem umieszczono rogatywkę i szablę zmarłego.

Rtm. Dembiński, najbardziej znany jako "dusza" Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego (IPMS), zostanie pochowany w Polsce.

7 sierpnia w Katedrze Polowej WP w Warszawie odprawiona zostanie msza żałobna, zaś 8 sierpnia odbędzie się pogrzeb w Rogalinie w województwie wielkopolskim, dawnej rodzinnej posiadłości hrabiów Raczyńskich, z którymi Dembiński był spowinowacony.

Urodzony w 1924 roku rotmistrz Dembiński był sybirakiem, wraz z matką został zesłany do Kazachstanu, wstąpił do 9. Pułku Ułanów Małopolskich, służył pod dowództwem generałów Władysława Andersa i Stanisława Maczka.

W latach 1979-2004 był prezesem IPMS, a po 2004 r. jego honorowym prezesem. Działający od 1945 r. Instytut zgromadził m. in. akta naczelnych władz RP na Wychodźstwie, akta Sztabu Naczelnego Wodza, jednostek Polskich Sił Zbrojnych, fotografie, filmy, zapiski wybitnych działaczy emigracyjnych.

Muzeum jest oknem wystawowym Instytutu odwiedzanym rocznie przez kilka tysięcy osób, gromadzi cenne pamiątki dokonań oręża polskiego w drugiej wojnie światowej.

Dembiński uważał IPMS za wizytówkę Polski w W. Brytanii i był przeciwny przeniesieniu zbiorów do Polski, ponieważ uważał, że są elementem wspólnej historii polsko-brytyjskiej. W IPMS pracują wolontariusze.

Zasługą Dembińskiego jest inicjatywa powołania Fundacji Sztandarów PSZ, która opiekuje się sztandarami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Należał do inicjatorów utworzenia Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie. Działał m.in. w zarządzie Komitetu Obywatelskiego Pomocy Uchodźcom Polskim i Kapitule Orderu Odrodzenia Polski ostatniej kadencji władz RP na uchodźstwie. Od 1999 r. wchodził w skład Rady Dziedzictwa Archiwalnego przy Ministrze Kultury.


www.londyn.gazeta.pl

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę