MenuOświadczenie organizacji polonijnych w sprawie Andżeliki Borys

  • Napisał 
Oświadczenie organizacji polonijnych w sprawie Andżeliki Borys

Oświadczenie uczestników Zebrania Prezesów organizacji członkowskich Rady Polonii Świata

My, niżej wymienieni uczestnicy Zebrania Prezesów organizacji członkowskich Rady Polonii Świata, w dniu 16 października br. wyrażamy zdecydowane, jednogłośne poparcie dla Andżeliki Borys, Prezes Związku Polaków na Białorusi. Andżelika Borys została przez Rząd Republiki Białorusi pozbawiona należnych jej konstytucyjnych praw obywatelskich i ludzkich. Pomimo iż poważny stan jej zdrowia wymaga leczenia, od 23 marca br. przebywa w więzieniu, gdzie bez możliwości obrony, poddana jest haniebnym metodom prześladowania. Wspólnie wyrażamy nasz sprzeciw wobec postępowania władz Republiki Białorusi w stosunku do Andżeliki Borys i apelujemy do polskich i polonijnych organizacji na całym świecie o nieustanne protestowanie w tej sprawie.

Sygnatariusze oświadczenia:

Jolanta Tatara Kongres Oświaty Polonijnej

Michał Zieliński Zjednoczenie Polskie w Helsinkach

Teresa Sygnarek Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji

Maria Przybyła-Daczewska Polskie Stow. Kulturalno-Oświat. Im. W. Warneńczyka

Tadeusz Adam Pilat Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Elizabeth Blania-Kacprzyk Kongres Polaków w Szwecji

Igor Bobrowski Związek Polaków w Estonii „Polonia”

Urszula Stefańska-Andreini Związek Polaków we Włoszech

Mariusz Wałach Kongres Polaków w Republice Czeskiej

Ewa Rozecka-Pollard The Polish Heritage of Otago & Southland Charitable Trust

Alfred Wtulich Polskie Stow. Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech

Stanisław Aloszko Federacja Polonii Francuskiej

Janusz Tomczak Kongres Polonii Kanadyjskiej

Ryszard Stankiewicz Związek Polaków na Łotwie

Iwona Bogorya Buczkowski Światowe Zjednoczenie Polek

Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz Zjednoczenie Polskie W Wielkiej Brytanii

Magdalena Najbar-Agičić Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik”

Bożena Kamiński Kongres Polonii Amerykańskiej

Czesław Maryszczak Stow. Polskich Kombatantów - Federacja Światowa

Jacek Bernasiński Stow. Polskich Kombatantów - Federacja Światowa

Halina Subotowicz-Romanowa Kongres Polaków w Rosji

Edward Trusewicz Związek Polaków na Litwie

Waldemar Tomaszewski Związek Polaków na Litwie

Gerwazy Longher Związek Polaków w Rumunii

Antoni Stefanowicz Związek Polaków Ukrainy

Helena Legowicz Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej

Marian Radny Rada Naczelna Polonii Australijskiej

Robert Rospędzihowski Związek Harcerstwa Polskiego p.g.k.

Roman Śmigielski Komisja Rewizyjna RPŚ

Marek Malicki Komisja Statutowa RPŚ

Wiesław Lewicki Komisja Statutowa RPŚ

Teresa Berezowska Rada Polonii Świata – Przewodnicząca

Marek Domaradzki Rada Polonii Świata – Członek Prezydium

Krystyna Reitmeier Rada Polonii Świata – Członek Prezydium

Małgorzata Kwiatkowska Rada Polonii Świata – Członek Prezydium

Aleksander Zając Rada Polonii Świata – Członek Prezydium

Powrót na górę