MenuAnglia: Trzeba mieć ważny powód aby wyjść z domu. Zobacz, jaki

  • Napisane przez  goniec.com
Anglia: Trzeba mieć ważny powód aby wyjść z domu. Zobacz, jaki

Ludzie w Anglii będą musieli zostać w domu i wychodzić z domu tylko z ważnych powodów. Szkoły podstawowe i średnie przejdą na naukę online dla wszystkich uczniów, z wyjątkiem dzieci wrażliwych i kluczowych.

Powody opuszczenia domu to:

Praca lub wolontariat tam, gdzie praca w domu jest „nierozsądna”. Obejmuje to pracę w domu innej osoby, na przykład wykonywaną przez pracowników socjalnych, nianie, sprzątaczki i handlowców;
Edukacja, szkolenie, opieka nad dziećmi i wizyty lekarskie oraz nagłe wypadki;
Ćwicz na świeżym powietrzu (tylko raz dziennie). Obejmuje to spotkanie innej osoby z innego gospodarstwa domowego w otwartej przestrzeni publicznej w celu wykonania ćwiczeń;
Kupowanie podstawowych artykułów, takich jak żywność i lekarstwa;
Zbiorowy kult religijny;
Spotkanie z bańką wsparcia lub opieki nad dziećmi Dzieci mogą również przemieszczać się między rozdzielonymi rodzicami;
Czynności związane z przeprowadzką.

Osobom, które są wyjątkowo wrażliwe klinicznie, zaleca się ograniczenie czasu spędzanego poza domem. Rządzący apelują, aby wychodziły one tylko na wizyty lekarskie, ćwiczenia fizyczne lub jeśli jest to konieczne, a nie w celach zawodowych lub edukacyjnych. Podróże międzynarodowe lub podróże po Wielkiej Brytanii są dozwolone tylko z ważnych powodów. Firmy hotelarskie, takie jak puby i restauracje oraz sklepy z artykułami pierwszej potrzeby, muszą zostać zamknięte, podobnie jak kryte i odkryte obiekty sportowe, w tym siłownie i korty tenisowe. (Źródło: bbc.com)

Powrót na górę