MenuWielka Brytania: Ludzie nie płacą za prąd, dlatego rachunki będą wyższe

  • Napisane przez  goniec.com
Wielka Brytania: Ludzie nie płacą za prąd, dlatego rachunki będą wyższe

Każde gospodarstwo domowe może być zmuszone zapłacić dodatkowe 21 funtów na swoje rachunki za energię, aby zrekompensować liczbę klientów, którzy zadłużają się z powodu koronawirusa. Organ regulacyjny Ofgem zaproponował podniesienie limitu maksymalnej kwoty, jaką od kwietnia przyszłego roku można pobierać od 11 milionów brytyjskich płatników rachunków i rozpoczął konsultacje.

Oznaczałoby to, że ci, którzy nadal mogą opłacać swoje rachunki, zapłaciliby więcej latem 2021 r., Ponieważ przedsiębiorstwa energetyczne otrzymują ogólnie mniej pieniędzy. Dodatkowy koszt w wysokości 21 funtów zostałby rozłożony na cały rok, ale mógłby jeszcze wzrosnąć w związku z kolejnym przeglądem, który ma się odbyć za sześć miesięcy. Giganci energetyczni ostrzegają, że borykają się z poważnymi trudnościami finansowymi, ponieważ tak wielu klientów nie jest w stanie opłacić rachunków podczas pandemii. Biuro Porad Obywatelskich niedawno oszacowało, że „nieściągalne” zadłużenie na rzecz firm wynosi około 200 milionów funtów od osób, które nie mogą już płacić po utracie pracy lub innych trudnościach finansowych. W dokumencie Ofgem opisującym proponowaną zmianę stwierdzono: „Pandemia Covid-19 i środki wprowadzone w celu ograniczenia jej skutków znacząco wpłynęły na branżę energetyczną. „Pracownicy zostali zwolnieni, zostali zwolnieni lub pracują w domu, co zwiększa zużycie energii w gospodarstwie domowym. Niektórzy klienci mają trudności z opłaceniem rachunków. „Skutki te mogą wzrosnąć w okresie zimowym, ponieważ konsumenci zużywają więcej energii. Pułap pozwala już na pewien stopień niepewności i uwzględnia pewne rodzaje zmian kosztów. Jednak Covid-19 to nieprzewidziane i bezprecedensowe wydarzenie."
Ofgem powiedział, że chce chronić płatników, ale przyznane rachunki mogą w przyszłości ponownie wzrosnąć, ponieważ skala problemu jest obecnie nieznana. Koszt 21 funtów na gospodarstwo domowe został obliczony na podstawie szacunków prawdopodobnego poziomu zadłużenia i zostanie skorygowany, gdy znane będą rzeczywiste koszty. Kolejny przegląd czapki ma się odbyć za sześć miesięcy. Ograniczenie spadło do najniższego poziomu od czasu wprowadzenia go na początku ubiegłego roku, ponieważ koszt pozyskiwania energii spadł z powodu braku popytu w czasie pandemii.

Według Ofgem, rynek energii mógł znowu się ożywić do kwietnia, co oznacza, że ​​rachunki mogą wymagać wzrostu. W dokumencie kontynuowano: „Dostawcy odzyskują koszty osób, które nie płacą rachunków, od osób, które je opłacają. W tym sensie koszty są zawsze rozłożone na klientów, którzy nie spowodowali problemu. „Ponadto klienci mogli anulować polecenia zapłaty i przenieść je na standardowy kredyt. W związku z tym proponujemy odzyskanie wszelkich korekt z tytułu kosztów związanych z zadłużeniem od wszystkich klientów korzystających z kredytów taryfowych w przypadku niewykonania zobowiązania." (Źródło: metro.co.uk)

Powrót na górę