Menu


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Autyzm jest niepełnosprawnością na całe życie, która wpływa na sposób komunikowania się ludzi i interakcji ze światem. W Wielkiej Brytanii mieszka około 700 000 autystycznych osób dorosłych i dzieci.

Ludzie z autyzmem widzą, słyszą i czują świat inaczej niż inni. Autyzm nie jest chorobą i nie można go „wyleczyć”. Często ludzie uważają, że autyzm jest podstawowym aspektem ich tożsamości.

Wszyscy ludzie autystyczni mają pewne trudności, ale bycie autystycznym wpływa na nich na różne sposoby. Niektóre osoby z autyzmem mają również trudności w uczeniu się, problemy ze zdrowiem psychicznym, co oznacza, że ​​ludzie potrzebują różnych poziomów wsparcia. Wszyscy ludzie ze spektrum autyzmu uczą się i rozwijają. Przy odpowiednim wsparciu wszystkim można pomóc w prowadzeniu bardziej satysfakcjonującego życia według własnego wyboru.

Autyzm występuje znacznie częściej niż myśli większość ludzi. W Wielkiej Brytanii jest około 700 000 osób z autyzmem - to więcej niż 1 na 100 osób. Osoby ze wszystkich narodowości oraz ze środowisk kulturowych, religijnych i społecznych mogą być autystyczne, chociaż wydaje się, że autyzm dotyka więcej mężczyzn niż kobiet.

Jak ludzie z autyzmem postrzegają świat?

Niektórzy ludzie z autyzmem twierdzą, że świat wydaje się przytłaczający, co może powodować znaczny niepokój.

W szczególności zrozumienie i odniesienie do innych ludzi oraz udział w codzienności, w rodzinie, szkole, pracy i życiu społecznym może być trudniejszy. Wydaje się, że inni ludzie intuicyjnie wiedzą, jak się ze sobą komunikować i wchodzić w interakcje, ale mogą też mieć trudności z budowaniem relacji z osobami z autyzmem. Ludzie z autyzmem mogą się zastanawiać, dlaczego są „inni”, a ich różnice społeczne oznaczają, że ludzie ich nie rozumieją.

Osoby z autyzmem często nie wyglądają na niepełnosprawnych. Niektórzy rodzice dzieci autystycznych twierdzą, że inni uważają, że ich dziecko jest niegrzeczne. 

Diagnoza

Diagnoza to formalna identyfikacja autyzmu, zwykle przez interdyscyplinarny zespół diagnostyczny, często obejmujący logopedę, pediatrę, psychiatrę i/lub psychologa.

Uzyskiwanie terminowej i dokładnej oceny i diagnozy może być pomocne, ponieważ:

- pomaga osobom z autyzmem (i ich rodzinom, partnerom, pracodawcom, kolegom, nauczycielom i przyjaciołom) zrozumieć, dlaczego mogą napotkać pewne trudności i co mogą z nimi zrobić.

- umożliwia ludziom dostęp do wsparcia.

Jak diagnozuje się autyzm

Charakterystyka autyzmu różni się w zależności od osoby, ale w celu postawienia diagnozy zwykle ocenia się, że osoba ma utrzymujące się trudności z komunikacją społeczną i interakcją społeczną oraz ograniczone i powtarzalne wzorce zachowań, działań lub zainteresowań od czasu wczesnego dzieciństwa.

Osoby z autyzmem mają trudności z interpretacją zarówno werbalnego, jak i niewerbalnego języka, takiego jak gesty lub ton głosu. Wielu ma dosłowne rozumienie języka i uważa, że ​​ludzie zawsze mają na myśli dokładnie to, co mówią. Mogą mieć trudności z użyciem lub zrozumieniem:

- wyrazu twarzy
- tonu głosu
- żartu i sarkazmu

Niektórzy mogą nie mówić lub mają ograniczoną mowę. Często rozumieją więcej, co mówią im inni, niż są w stanie wyrazić, ale mogą zmagać się z niejasnością lub abstrakcyjnymi pojęciami. Niektóre osoby z autyzmem korzystają z alternatywnych środków komunikacji, takich jak język migowy lub symbole wizualne, lub wolą z nich korzystać. Niektórzy potrafią komunikować się bardzo skutecznie bez mowy.

Inni mają dobre umiejętności językowe, ale mogą nadal mieć trudności ze zrozumieniem oczekiwań innych w rozmowach, być może powtarzając to, co właśnie powiedziała druga osoba (nazywa się to echolalia) lub długo rozmawiając o swoich zainteresowaniach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie.

W dniach 30 marca - 5 kwietnia 2020 r obchodzony jest Światowy tydzień świadomości autyzmu.

(autism.org.uk)

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę