Menu


Poszukiwani potomkowie lub krewni kpt. Mieczysława Tarnopolskiego

Poszukiwani potomkowie lub krewni kpt. Mieczysława Tarnopolskiego

Ks. Michał Sołomieniuk, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, który pisze książkę o gnieźnieńskich Wyklętych, poszukuje potomków lub krewnych kpt. Mieczysława Tarnopolskiego (1916-2002 - data śmierci nie jest pewna).

Pochodził on z Kresów, był zawodowym wojskowym, tuż przed wojną dostał przydział do 15 Pułku Ułanów Poznańskich i z tym pułkiem przeszedł Kampanię Wrześniową. Wojnę przeżył w offlagu w Woldenbergu. Po wyzwoleniu obozu przybył do Gniezna i wstąpił do wojska. Służył najpierw w Gnieźnie a później w Dowództwie Okręgu Wojskowego w Poznaniu. W 1945 roku związał się na pewien czas w Wielkopolską Grupą Ochotniczą "Warta", czyli podziemiem pokakowskim, ale nie został aresztowany. 

Usunięto go z wojska z przyczyn politycznych w 1949 roku (miał wówczas stopień kapitana). W roku 1956 ożenił się z Alicją Pflanc z Kobylina. Państwo Tarnopolscy mieszkali w Poznaniu przy ul. Głogowskiej. Według informacji, uzyskanych od poznańskich miłośników kawalerii, Tarnopolski uciekł do Wielkiej Brytanii w latach 60-tych. W roku 1989 w Londynie ukazały się jego wspomnienia z Kampanii Wrześniowej, opublikowane w trzech kolejnych numerach periodyku "Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej".

Prawdopodobnie zmarł w 2002 roku w Londynie. Poszukuję potomków lub krewnych kpt. Mieczysława Tarnopolskiego w celu uzupełnienia jego biogramu do książki pt. "Gniezno niezłomne. Losy uczestników konspiracji niepodległościowej na Ziemi Gnieźnieńskiej 1945".

ks. Michał Sołomieniuk

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę