Menu


Brexit: Przepisy dotyczące wjazdu i wyjazdu

Brexit: Przepisy dotyczące wjazdu i wyjazdu shutterstock

Czy będę mogła podróżować do Zjednoczonego Królestwa po brexicie?

Do zakończenia okresu przejściowego obywatele UE i obywatele Zjednoczonego Królestwa będą wciąż mieli możliwość swobodnego podróżowania z ważnym paszportem lub dowodem tożsamości.

Po zakończeniu okresu przejściowego obywatele UE i obywatele Zjednoczonego Królestwa, którzy mieszkali w państwie przyjmującym przed zakończeniem okresu przejściowego, będą mieli możliwość opuszczenia państwa przyjmującego i powrotu z ważnym paszportem lub dowodem tożsamości. Ich członkowie rodziny spoza UE mają takie same prawa z ważnym paszportem.

Proszę zauważyć, że po upłynięciu pięciu lat od zakończenia okresu przejściowego państwo przyjmujące będzie uprawnione do odmowy akceptowania dowodów tożsamości, które nie spełniają wymogów międzynarodowych norm identyfikacji biometrycznej.

Zasady wjazdu do Zjednoczonego Królestwa dla innych obywateli UE (tych, którzy nie mieszkali w Zjednoczonym Królestwie pod koniec okresu przejściowego) oraz zasady wjazdu do UE dla obywateli Zjednoczonego Królestwa wykraczają poza zakres umowy o wystąpieniu.

Czy jako obywatel UE, mieszkający w Zjednoczonym Królestwie mogę zostać objęty w przyszłości wymogiem posiadania wizy wjazdowej?

Nie – jeżeli posiada Pan ważny dokument brytyjski stwierdzający Pański nowy status pobytu na mocy umowy o wystąpieniu.

Nie mieszkam w Zjednoczonym Królestwie, ale regularnie je odwiedzam; czy będę potrzebować wizy wjazdowej?

Będzie to zależało od przyszłych przepisów, które zostaną wprowadzone w Zjednoczonym Królestwie po zakończeniu okresu przejściowego.

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę