Menu


Sprawdź, czy możesz paść ofiarą mobbingu

Sprawdź, czy możesz paść ofiarą mobbingu shutterstock

Zdaniem psycholog biznesu Iwony Golonko ofiarami mobbingu zostają częściej osoby o zaburzonym poczuciu własnej wartości, którym trudno jest asertywnie postawić granice drugiej osobie. Jednocześnie mobbing i dyskryminacja w pracy stają się zjawiskami coraz bardziej powszechnymi. W 2017 roku przed polskimi sądami toczyło się prawie 2,5 tysiąca postępowań o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji lub mobbingu.

-Jeżeli ja raz, drugi, trzeci pozwolę, by ktoś traktował mnie w sposób przemocowy, mobbingowy, to jest duża szansa, że moje poczucie własnej wartości będzie spadało. – tłumaczy dla Newsrm.tv psycholog biznesu Iwona Golonko.

Bardzo ważne jest umiejętne rozróżnienie dyskryminacji od mobbingu, gdyż są to dwa odrębne zjawiska i odpowiedzialność odszkodowawcza jest inna. Sytuację, w której można mówić o dyskryminacji cechuje nieuzasadnione, nierówne traktowanie ze względu na konkretną cechę – płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, religię lub pochodzenie etniczne pracownika. Mobbing to negatywne, długotrwałe i uporczywe działania przełożonego, podwładnego lub współpracownika, mające na celu lub skutkujące poniżeniem pracownika bez względu na jego cechy.

Zmieniający się rynek pracy w Polsce oraz rosnący popyt na pracę sprawiają, że pracownicy zyskują coraz większą pewność siebie, coraz lepiej znają swoje prawa i chcą być dobrze traktowani i szanowani w pracy.

- Z pracodawcą sądzić możemy się np. w przypadku rozwiązania umowy o pracę podczas odbywania urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego czy chorobowego (L4). Podstawę do sporu może stanowić również niesłuszne zwolnienie dyscyplinarne lub zmuszanie pracownika do podpisania zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Warto też walczyć o swoje prawa, gdy pracodawca stosuje mobbing, uchyla się od odpowiedzialności za wypadek pracownika podczas wykonywania pracy lub zabrania pracownikowi podejmowania jakiejkolwiek innej pracy bez wypłaty stosownego ekwiwalentu – wymienia dla D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. Marta Gradowska

Pracodawcy często nie wiedzą, że mają prawny obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w zatrudnieniu. Jeżeli pracownikowi uda się skutecznie wykazać naruszenia przepisów, to pracodawca musi się liczyć nie tylko z utratą dobrego wizerunku, ale też poważnymi należnościami finansowymi.

– Każdy pracodawca powinien nie tylko szkolić swoich pracowników, ale również stworzyć odpowiednie procedury chroniące ich nie tylko przed pracodawcą, ale również przed innymi pracownikami. W każdym przedsiębiorstwie należy wprowadzać polityki antydyskryminacyjne oraz antymobbingowe. Dzięki temu większa świadomość prawna pracownika gwarantuje większe bezpieczeństwo pracodawcy. Dodatkowo niewielu pracodawców zdaje sobie sprawę z tego, iż w przypadku oskarżenia o dyskryminację przez pracownika to oni muszą udowodnić, że do dyskryminacji nie doszło, oraz że dołożyli wszelkich starań, aby zapobiec niechcianym działaniom – mówi Patrycja Ignaszak z kancelarii prawnej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

(za: Newsrm.tv)

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę