Menu


Zostań magistrem w Wielkiej Brytanii

  • Napisane przez  sp
  • 1 komentarz
Zostań magistrem w Wielkiej Brytanii Shutterstock

W Polsce, by uzyskać tytuł magistra należy ukończyć pięcioletnie jednolite studia lub w systemie trzy plus dwa, systemie bolońskim studia licencjackie, które zazwyczaj trwają 3 lata i dwuletnie studia uzupełniające magisterskie.

W Wielkiej Brytanii sytuacja wygląda inaczej, ponieważ „polski” magister jest tam odpowiednikiem tylko i wyłącznie ukończenia studiów licencjackich. Organizacja NARIC (The National Recognition Information Centre for the United Kingdom), zajmująca się nostryfikacją, czyli przeliczaniem i porównywaniem międzynarodowych kwalifikacji z brytyjskimi, odpowiada także za brytyjskie odpowiedniki polskich kwalifikacji.

Według tej organizacji magister to Bachelors Honours degree standard, czyli brytyjski licencjat, a polski licencjat to National Vocational Qualification (N/SVQ) level 4 standard, (czyli nawet nie dyplom uczelni wyższej).

Nie dotyczy to jednak magistrów inżynierów, którzy otrzymują tytuł Master of Science (MSc). Posiadacze polskich dyplomów, którzy chcą, aby ich kwalifikacje były w pełni formalnie uznawane w Wielkiej Brytanii powinni postarać się o ich nostryfikację.

Warto jednak zwrócić uwagę, że nie wszystkie brytyjskie firmy i pracodawcy wymagają od Polaków nostryfikowanych dyplomów, zważywszy na fakt, że studia w Polsce trwają dłużej, co może wydawać się krzywdzące.

Wiele spośród brytyjskich uczelni, na których Polacy chcieliby kontynuować studia na dalszym etapie podyplomowym (na przykład doktorat) uznaje polskie dyplomy magisterskie, jako jeden z warunków przyjęcia. Podobnie polski licencjat pozwala na kontynuowanie studiów na poziomie magisterskim.

Studia magisterskie w Wielkiej Brytanii określane są jako Masters Degree, trwają rok (studia w trybie dziennym) i można je zrobić zaraz po licencjacie albo po polskiej magisterce. Bardzo ważne jest to, że można zająć się na nich inną dziedziną niż dotychczasowo studiowana.

Jest też niespodzianka dla osób, które do tej pory nie studiowały, ale mają doświadczenie zawodowe. One też mogą być przyjęte na Masters Degree na podstawie ilości i jakości doświadczenia zawodowego. Podanie jest wówczas rozpatrywane indywidualnie.

By dostać się na Masters Degree w Wielkiej Brytanii należy: wypełnić aplikację, dołączyć list referencyjny, dyplom studiów licencjackich lub magisterskich, certyfikat/zaświadczenie o znajomości języka angielskiego (czasem wystarczy zdana matura). Wszystkie dokumenty składa się bezpośrednio w wybranej uczelni.

Studia magisterskie w Wielkiej Brytanii dzielą się na dwa rodzaje: taught (nauczanie) oraz research (badanie). Pierwsze polegają na uczęszczaniu na wykłady i seminaria, zaliczaniu egzaminów i wymagają napisania pracy magisterskiej (dissertation) na około 10 000 do 20 000 wyrazów. Pozytywne ukończenie studiów jest honorowane uzyskaniem tytułu Master, a rodzaje dyplomów są oceniane dwustopniowo; jest to passed (zaliczenie) bądź też passed with distinction (zaliczenie z wyróżnieniem).

Drugi rodzaj studiów przewiduje element własnych badań, podobny studiom doktoranckim, których projekt student przedstawia starając się o przyjęcie na studia. Podczas studiów student pracuje nad swoim oryginalnym badaniem, zwanym thesis, które przedstawia w formie eseju często długości pomiędzy 30 000 a 40 000 słów. Większość badań i pracy studenci wykonują indywidualnie, ale pod nadzorem wykładowcy. Ukończenie tego rodzaju studiów zwykle kończy się uzyskaniem MRes (Master of Research).

Źródło: StudiujwUK.pl

1 komentarz

  • mko
    mko czwartek, 03, kwiecień 2014 16:13 Link do komentarza

    ja ukonczyłam 4,5 letnie studia na politechnice w PL 0 kierunku ekonomia, Naric zakwalifikował studia, jako Master degree

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę