Menu


„Ktoś musi podać rękę...”

od lewej: Anna Janczuk, Barbara Drozdowicz od lewej: Anna Janczuk, Barbara Drozdowicz Tomasz Furmanek, EERC

Warto przypomnieć, że w POSK-u działają i mają swoją siedzibę organizacje, które mogą pomóc naszym rodakom w wielu trudnych czy wręcz podbramkowych sytuacjach. Przyjrzyjmy się dzisiaj działaności Poles In Need/Centrum Pomocy Rodzinie „Familia” oraz East European Resource Centre.

– Organizacja Poles In Need została zainicjowana w roku 2015 jako projekt pilotażowy, a rok później zarejestrowana jako organizacja społeczna Community Interest Comapny.  Wydział konsularny Ambasady Polskiej w Londynie zaproponował nam poprowadzenie Centrum Pomocy Rodzinie i 10 października 2016 r. powstało Centrum Pomocy „Familia”. Właśnie tutaj, w POSK-u, gdzie mamy swoją siedzibę, pomagamy bezpłatnie polskim rodzinom – powiedziała Anna Janczuk, dyrektor Poles In Need UK i Cenrum „Familia”.

Najpoważniejszym problemem jest przemoc domowa, najczęściej doświadczają jej kobiety, chociaż też kilkakrotnie mężczyźni zgłaszali się jako ofiary przemocy ze strony kobiet. Zaraz potem znajdują się problemy natury emocjonalnej lub związane ze zdrowiem psychicznym, takie jak depresja, stany lękowe, zaburzenia osobowości, oraz problem uzależnień od alkoholu, narkotyków, czy – coraz częściej – od hazardu lub internetu. Dużo się teraz mówi na temat ilości dzieci odebranych przez opiekę społeczną i przekazanych do opieki zastępczej. Staramy się przede wszystkim wspierać rodziców i opiekunów oferując im informacje o dostępnej pomocy oraz edukując jak z tej pomocy efektywnie korzystać.

Niektóre osoby zgłaszające się do nas o pomoc obawiają się ujawnienia swoich danych z lęku przed zgłoszeniem ich sprawy do brytyjskiej opieki społecznej lub wstydzą się przyznać do swoich problemów. Dlatego osobistych odwiedzin mamy w biurze stosunkowo mało – najczęściej osoby do nas dzwonią, piszą emaile lub kontaktują się przez stronę Facebook.Nasza pomoc jest obecnie ograniczona, gdyż finansowanie, które otrzymywaliśmy do tej pory z MSZ skończyło się we wrześniu – terazdziałamy w pełnidobroczynnie nie mając środków na szeroką działalność.Nasza pomoc zawężona jest do udzielania informacji i wsparcia, nie możemy zaoferować bezpłatnych konsultacji terapeutycznych czy specjalistycznych. Staramy się obecnie o fundusze brytyjskie na kontynuację naszej działalności na kolejne miesiące.

POSK jest dla nas bardzo pomocnym miejscem. Organizowaliśmy tutaj wiele wydarzeń dla Polonii różnych generacji, np. Mikołajki czy Międzynarodowy Dzień Kobiet. W lipcu zorganizowaliśmy konferencję na temat bezpieczeństwa dzieci w polskich rodzinach. Efektem tego spotkania jest współpraca z opieką społecznąw celu wspierania polskich rodzin znajdujących się w kryzysowej sytuacji.

Po roku działalności Centrum Familia zauważyliśmy, że brakuje informacji w języku polskim na temat praw i obowiązków rodziców oraz oferty pomocowej instytucji rządowych i organizacji trzeciego sektora. W związku z tym przygotowujemy poradnik dla rodziców, żeby nie obawiali się zwrócić o pomoc i wiedzieli co im przysługuje. Najgorszym wyjściem jest odkładanie rozwiązania problemu na później lub ignorowanie kontaktu ze strony instytucji brytyjskich.

Głównym celem  Poles in Need jest niesienie pomocy rodzinom z dziećmi poniżej 18 roku życia i osobom, które mają problemy natury emocjonalnej lub są ofiarami przemocy domowej. Nie zajmujemy się zasiłkami czy sprawami mieszkaniowymi – te sprawy przekazujemy do EERC, gdzie profesjonalni doradcy oferują odpowiednią pomoc. Staramy się wypełniać lukę zamiast dublować istniejący serwis.”

Szefowa East European Resource Centre (EERC), pani Barbara Drozdowicz, w skrócie nakreśla cele i zakres dzialaności prowadzonej przez siebie organizacji: „EERC, czyli Wschodnioeuropejskie Centrum Pomocy, powstało w 1984 roku. Od początku udzielamy porad i interwencji dla osob przybylych z Europy Środkowej, obecnie z ‘nowych’ krajów unijnych. Główną grupą odbiorczą sa Polacy, ktorzy stanowia okolo 90% naszych beneficjentów. Naszym celem jest udzielanie wsparcia osobom, które doświadczają wykluczenia społecznego, ubóstwa, marginalizacji, i nie maja wiedzy lub zdolnosci do poradzenia sobie samemu z biurokracja, znalezienia dobrej pracy lub skorzystania z prawnika.

Złożoność brytyjskiego systemu zasiłków i imigracyjnego powoduje, że pomoc musi być na poziomie eksperckim.  Naszą rolą jest pomóc ludziom zrozumieć co się dzieje, przekopać się przez dokumenty które mają, zobaczyć co można zrobić w kontekście prawnym i administracyjnym, żeby kryzys nie przerodził się w bezdomność i administracyjne usunięcie z WB. Wielu Polaków znajduje się w trudnych sytuacjach życiowych w WB i ktoś musi podać im rękę.

Nasz główny celto zapobieganie bezdomności poprzez ułatwianie naszym rodakom dostępu do świadczeń socjalnych i mieszkaniowych, kiedy znajdują się w sytuacji kryzysowej oraz wspieranie integracji z formalnymi rynkami pracy. Wynika to z faktu, że za niecałe 2 lata Wielka Brytania przestanie być członkiem UE, więc zmianie ulegnie nasz status imigracyjny, a co za tym idzie kryteria dostępu do systemów wsparcia i – być może – rynku pracy. 

W związku z tym rozpoczęliśmy specjalistyczne kursy angielskiego oraz mentoring dla osób, które chcą znaleźć lepszą pracę. Dzięki integracji społecznej i ekonomicznej Polacy doświadczeni wykluczeniem redukują ryzyko ‘wypchnięcia’ poza system po Brexicie i wzmacniają swoją sytuację imigracyjną. Nie wiemy jak będzie wyglądał system imigracyjny po wyjściu z UE i należy rozważać najtrudniejsze scenariusze. 

Dużym obszarem naszej pracy są porady prawne dotyczące problemów w pracy, jak niewypłacone pensje i urlopy, niesłuszne wydalenie z pracy, dyskryminacja, lub problemy samozatrudnionych. Pomagamy też ofiarom mowy i przestępstw z nienawiści zwłaszcza, jeśli incydenty zdarzają się w pracy, wśród sąsiadów lub w szkole. Te dwa aspekty mają ogromny wpływ na nasze życie w WB i poczucie przynależności i bezpieczeństwa.

Ze względu na nakładanie się systemów imigracyjnego i pomocy socjalnej, każdy Polak znajduje się w unikalnej sytuacji, która wymaga analizy prawnej i administracyjnej – nakłaniam osoby poszukujące pomocy do zwracania się do profesjonalnych organizacji i doradców, bo zła porada niesie szkody, które trwają latami. Uczulam, że niezarejestrowane poradnictwo imigracyjne jest przestępstwem karnym obciążonym karą pozbawienia wolności.

Nasze usługi są bezpłatne dla osób o niskich dochodach. Wyjątkiem są porady imigracyjne, które są dotowane, ale wymagają małej opłaty, oraz świadczenia na rzecz osób o wysokich dochodach, które prosimy o datki. Zachęcamy zarówno naszych beneficjentow, jak i wszystkie osoby dobrej woli do wpłacania datków na rzecz naszych działań: bezpośrednio w biurze; przez SMS o treści EERC03, żeby podarować £3 lub EERC05 dla £5 (i tak dalej) na numer 70070; lub poprzez bezpieczny system online na naszej stronie www.eerc.org.uk/donate

Poles in Need UK, mobile: 07976 838 571, www.pinuk.online
EERC, tel: 0208 741 1288, bezpłatna infolinia: 0 800 121 4226, www.eerc.org.uk

Tomasz Furmanek

 

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę