Menu


Nowy Rektor PUNO w Londynie

Nowy Rektor PUNO w Londynie

28 czerwca Polski Uniwersytet Na Obczyźnie (PUNO) wybrał nowego rektora. Został nim prof. dr Tomasz J. Kaźmierski, polski naukowiec żyjący i pracujący w Wielkiej Brytanii od lat 80-tych minionego wieku. Obowiązki na PUNO obejmuje 1 września 2017.

Zajmująca stanowisko Rektora - prof. dr hab. Halina Taborska pozostaje na Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie w funkcji Dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej, co pozwoli jej skupić się głównie na pracy naukowej. Jednocześnie nie będzie też kontynuował pracy administracyjnej Prorektor PUNO - prof. dr Stefan Stańczyk. Jego obowiązki przejmuje w dniu pierwszego września dr Grażyna Czubińska, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie.

Profesor Taborska specjalizuje się w kulturze współczesnej, zwłaszcza w architekturze i urbanistyce, a także sztuce publicznej europejskich miast. Profesor Kaźmierski natomiast jest od lat wykładowcą w dziedzinie nauk elektronicznych na University of Southampton. W obszarze jego zainteresowań badawczych jest m.in. grafen i zastosowanie tego bardzo przyszłościowego materiału do tworzenia urządzeń nanotechnologicznych.

(inf. pras.)

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę