MenuAmbasador Arkady Rzegocki żegna się ze stanowiskiem

Ambasador Arkady Rzegocki żegna się ze stanowiskiem arch. gov.pl

Dziś jest ostatni dzień pełnienia przez Arkadego Rzegockiego funkcji ambasadora RP w Wielkiej Brytanii.

W połowie czerwca Rzegocki  został mianowany  pierwszym Szefem Służby Zagranicznej.  Zgodnie z ustawą szef SZ ma, w sposób całościowy kierować służbą zagraniczną, organizować szkolenia, wskazywać kryteria oceny członków służby zagranicznej. Minister spraw zagranicznych ma kierować procesem zarządzania zasobami ludzkimi, nadawać stopnie dyplomatyczne, kierować Akademią Dyplomatyczną oraz przygotowywać projekty aktów normatywnych dotyczących służby zagranicznej. Do jego zadań będzie należało również monitorowanie i nadzorowanie wykorzystania środków finansowych na wynagrodzenia członków korpusu służby zagranicznej.

Arkady Rzegocki jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, politologiem zajmującym się polską i angielską myślą polityczną, pojęciem racji stanu, a także zagadnieniem soft power. Studiował m.in. na University College Dublin, prowadził badania m.in. w Denver, Oksfordzie, Cambridge, Londynie, Florencji, pracował jako Visiting Scholar w Sidney Sussex College na Uniwersytecie w Cambridge.

W latach 2011-2016 był profesorem Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie, a od sierpnia 2016 r. pełni funkcję ambasadora RP w Wielkiej Brytanii. Arkady Rzegocki był również pomysłodawcą i pierwszym kierownikiem Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, który działał od 2011 r. W 2014 r. został członkiem Rady Miasta Krakowa, gdzie przewodniczył Komisji Innowacji i Funduszy Europejskich.

Arkady Rzegocki był członkiem wielu organizacji akademickich i obywatelskich, między innymi EpsNet, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Ośrodka Myśli Politycznej oraz Klubu Jagiellońskiego.

Jak podano w komunikacie MSZ, Arkady Rzegocki posługuje się językiem angielskim i rosyjskim. Ma trzy córki, jego żona dr Jolanta Rzegocka, jest filologiem języka angielskiego i historykiem teatru

"Te pięć lat pokazało jak wielki potencjał drzemie w milionowej mniejszości polskiej na Wyspach. Każdy z Was jest przecież ambasadorem Polski i polskości. Dzięki Waszym codziennym działaniom wiedza o naszym kraju staje się tu coraz bardziej powszechna, co nie tylko wpływa na budowanie dobrego wizerunku Polski i Polaków na świecie, ale przekłada się bezpośrednio na lepsze rozumienie naszej kultury i przyświecających nam wartości. Dzięki Waszemu zaangażowaniu w promocję bogatej wspólnej polsko-brytyjskiej historii i braterstwa broni, jak i w dbaniu o dobre relacje z lokalnymi społecznościami, coraz częściej sprawy istotne dla polskiej mniejszości w Wielkiej Brytanii są dostrzegane i podejmowane zarówno na szczeblu samorządów, jak i centralnym.

 Ostatni czas był dla nas wszystkich wyjątkowo trudny z uwagi na opuszczenie przez Zjednoczone Królestwo Unii Europejskiej czy szerzącą się pandemię. Z dumą obserwowałem, z jakim zaangażowaniem i pasją Polonia na Wyspach niosła pomoc potrzebującym, wspierając osoby starsze, personel medyczny czy polskich kierowców w Dover w grudniu zeszłego roku. Wiem też, że część z Was zdecydowała się z różnych powodów na powrót do kraju, a wielu wciąż się nad tym zastanawia. To bardzo indywidualna i niezwykle istotna kwestia dla każdego człowieka. Niemniej zachęcam do poważnego rozważenia możliwości powrotu do Polski, która znacznie różni się od kraju, z którego wyjeżdżaliśmy. Polska gospodarka cały czas rośnie, zmienił się styl życia, spadło bezrobocie, wzrosły płace. Jeśli myślicie o tym poważnie, zachęcam do odwiedzenia strony powroty.gov.pl, gdzie znajdziecie wiele praktycznych porad i informacji.

 Na mnie też przyszedł czas. Możliwość pełnienia misji Ambasadora RP w Zjednoczonym Królestwie była dla mnie wielkim zaszczytem i jednocześnie wyzwaniem. Dziękuję za Państwa każde dobre słowo, okazane wsparcie i współpracę, dzięki którym tak wiele udało nam się wspólnie osiągnąć" - napisał w swoim oświadczeniu nowy szef SZ.

Ustawa o służbie zagranicznej zakłada oprócz utworzenia odrębnego stanowiska Szefa Służby Zagranicznej, zmianę struktury stopni dyplomatycznych. Najwyższym stopniem będzie minister-pełnomocny, a nie jak obecnie ambasador. Ustawa przewiduje też zmianę zasad naboru kandydatów do służby zagranicznej oraz udostępnienie archiwów MSZ obejmujących okres do 1990 r. Instytutowi Pamięci Narodowej. Ponadto stanowi, że dyplomata może być oddelegowany do Kancelarii Prezydenta; sam prezydent będzie mógł powoływać ambasadorów-specjalnych.

Ustawa wprowadza nową kategorię pracownika zagranicznego, która umożliwia zatrudnienie na placówce osoby znajdującej się dotychczas poza służbą zagraniczną. Pracownicy zagraniczni nie będą musieli ukończyć prowadzonej przez Akademię Dyplomatyczną aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. Jednak, aby zostać zawodowymi dyplomatami i uzyskać pierwszy stopień dyplomatyczny pracownik służby zagranicznej po trzech latach doświadczenia będzie musiał ukończyć seminarium dyplomatyczno-konsularne i zdać egzamin.

Ostatnio zmienianyczwartek, 01 lipiec 2021 06:13
Powrót na górę