MenuPamiątkowa tablica na domu generała Andersa

  • Napisane przez  goniec.com
Na zdjęciu M. Stella Sawicki z Bibarem Ozdami Na zdjęciu M. Stella Sawicki z Bibarem Ozdami

Z inicjatywy Polish Heritage Society w piątek  zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa w Willsden przy domu, w którym mieszkał generał Władysław Anders. Napis na tablicy upamiętniać będzie  jego niezwykłe osiągnięcie, polegające na doprowadzeniu 120 000 Polaków ze Związku Radzieckiego do Palestyny w 1942. W uroczystości udział weźmie m.in. córka Andersa - Anna Maria Anders ambasador Arkady Rzegocki, a także Bibar Ozdami, obecny właściciel domu generała. 

- Generał Anders był genialnym dowódcą pola walki, niezwykłym człowiekiem i polskim bohaterem. Jestem zachwycony, że odegraliśmy swoją rolę w upamiętnianiu jego niezwykłego życia – powiedział dr Marek Stella-Sawicki, prezes Polish Heritage Society.

Władysław Anders był uczestnikiem I wojny światowej. Początkowo został przydzielony do służb aprowizacyjnych 2 Korpusu, ale 25 października 1914 na własną prośbę przeszedł do macierzystego 3 Noworosyjskiego Pułku Dragonów. Szybko awansował, otrzymując 5 listopada 1915 stopień podporucznika, 3 lipca 1916 – porucznika, a 22 listopada 1916 – sztab rotmistrza. Po zwolnieniu ze służby w armii rosyjskiej wstąpił do I Korpusu Polskiego, którym dowodził gen. Józef Dowbor-Muśnicki. 13 października 1926 Prezydent RP Ignacy Mościcki mianował go dowódcą 2 Samodzielnej Brygady Kawalerii. Następnie był dowódcą Nowogródzkiej Brygady Kawalerii i jednocześnie dowódcą Garnizonu Baranowicze.

Podczas drugiej wojny światowej Anders początkowo dowodził Nowogródzką Brygadą Kawalerii w bitwie pod Mławą. Od 12 września 1939 Anders dowodził Grupą Operacyjną Kawalerii swojego imienia. 29 września w okolicach Sambora generał Anders został dwukrotnie postrzelony przez Ukraińców, po czym dostał się do niewoli sowieckiej. Początkowo Andersa przetrzymywano w lwowskim szpitalu przy ul. Kurkowej 33. W grudniu 1939 odmówił przyjęcia instrukcji gen. Kazimierza Sosnkowskiego w sprawie powołania do życia ZWZ, przywiezionej z Paryża przez emisariusza Tomasza Jana Strowskiego. Przebywał następnie w więzieniu Brygidki we Lwowie. 29 lutego 1940 NKWD wywiozło go do Moskwy i osadziło w centralnym więzieniu NKWD na Łubiance, a potem w więzieniu śledczym Butyrki. Na jesieni 1940 przeniesiono go z powrotem na Łubiankę. 4 sierpnia 1941 Anders został zwolniony z więzienia.

Między 24 marca a 3 kwietnia 1942, pod wodzom Andersa, ewakuowano, 33 tys. wojskowych i 11 tys. cywilów (uratowanych z więzień i łagrów) i przetransportowano pociągami z republik Azji Środkowej w ZSRS do portu w Kranowodzku nad Morzem Kaspijskim, a następnie statkami do Iranu. Od 11 sierpnia do 1 września 1942, podczas drugiej ewakuacji, przetransportowano do Iranu 45 tys. wojskowych i 25,5 tys. cywilów. 12 września 1942 Anders został nominowany na dowódcę Armii Polskiej na Wschodzie. Stworzony przez niego 2 Korpus Polski, którego był dowódcą od 19 sierpnia 1943, w grudniu 1943 i styczniu 1944 został przetransportowany drogą morską z Bliskiego Wschodu do Włoch i w 1944 uczestniczył w kampanii włoskiej – jego najważniejszymi starciami były bitwa o Monte Cassino i bitwa o Ankonę.

Sami Swoi Przekazy Pieniężne – największa polska instytucja finansowa w Wielkiej Brytanii, której sztandarowym produktem jest, ciesząca się rekordowym zaufaniem polska sieć przekazów pieniężnych z Wielkiej Brytanii do Polski, od lat wspiera najbardziej prestiżowe wydarzenia i projekty na Wyspach. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) czynnie uczestniczy w życiu codziennym brytyjskiej Polonii. Firma Sami Swoi Przekazy Pieniężne z dumą zaangażowała się również w projekt tablicy pamiątkowej dedykowanej dla gen. Andersa.

 

Powrót na górę