Menu

People and organisational Business Partner – Partner Biznesowy ds. rozwoju personalnego i organizacyjnego

Hot
Updated
E-mail (do publikacji)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regulamin
Zapoznałem się
Polish Psychologists' Association poszukuje osoby na stanowisko:

People and organisational Business Partner – Partner Biznesowy ds. rozwoju
personalnego
i organizacyjnego
Miejsce pracy: Londyn/praca zdalna
Rodzaj kontraktu: Wolontariat + premia od dotacji
Odpowiedzialność: Partner Biznesowy nie odpowiada finansowo ani prawnie za działania
w ramach współpracy z PPA i działalności fundraisingowej.
Opis stanowiska:
Obowiązki Partnera Biznesowego obejmują:
 Nadzorowanie całościowej oferty szkoleniowej PPA (projekty szkoleniowe,
warsztaty, umiejętności, psychoedukacja) określonej dalej jako „Szkolenia”
 Nadzorowanie działalności prorozwojowej PPA, obejmującej projekty wsparcia
rozwoju osobistego i zawodowego (nazwane dalej ”Coaching”).
 Współpracę z Zarządem, Radą, koordynatorami projektów, członkami PPA oraz
klientami w celu stałego udoskonalania oferty szkoleniowej i działalności
prorozwojowej PPA.
 Utrzymywanie kontaktu z organizacjami polonijnymi oraz brytyjskimi w celu stałego
udoskonalania oferty szkoleniowej i działalności prorozwojowej PPA.
 Monitorowanie kierunku rozwoju i działania projektów „Coaching” i „Szkolenia”)
zgodnie z misją PPA.
 Dokonywanie analizy raportów kwartalnych otrzymywanych od koordynatorów
projektów.
 Uczestniczenie na prośbę zarządu w spotkaniach Zarządu a także , AGM,
spotkaniach członkowskich, spotkaniach koordynatorów i innych Reprezentowanie
działalności projektowej PPA w środowisku polonijnym, lokalnym i innym.
 Wspieranie Zarządu PPA w określaniu misji i kierunku działań
organizacji, a szczególnie:
- Rekomendowanie rozwiązań mających na celu wyznaczanie krótko i
długoterminowych celów strategicznych i operacyjnych organizacji, zgodnych z jej
wartościami oraz misją,

- pomoc w identyfikacji i rekomendacja rozwiązań wspierających rozwoj organizacji i
jej skuteczność
- wspomaganie rozwoju i osiągania wyznaczonych celów następujących projektów:
„Coaching” i „Szkolenia” które są realizowane zgodnie z wartościami organizacji, jej
misją, wizją i planami,
- ocenianie wpływu sił wewnętrznych i zewnętrznych na organizację i jej rozwój i
rekomendowanie kierunku rozwoju PPA
- wspieranie działów „Coaching” oraz „Szkolenia” w w sporządzaniu raportów o
postępach w ogólnym rozwoju projektów przekazywanie ich do CEO.
 Rekomendowanie działań na rzecz rozwoju funduszy organizacji (głownie w
obszarze działalności szkoleniowej i prorozwojowej) oraz współpraca z
odpowiednimi organami finansującymi organizację:
- koordynacja pozyskiwania funduszy przez wolontariuszy PPA,
- pozyskiwanie funduszy w ramach działalności fundraisingowej
- analiza raportów z działności projektów PPA: „Coaching” i „Szkolenia” i
rekomendacja działań rozwojowych na podstawie raportów
- informowanie Zarządu i Rady PPA o planowanych oraz obecnie
pozyskiwanych funduszach
- konsultowanie zasobów finansowych z kadrą zarządzającą funduszami
 Dbanie o stabilność organizacji poprzez stworzenie środowiska pracy, które jest
satysfakcjonujące dla jej członków i wolontariuszy
 Wspieranie realizacji działań rozwojowych organizacji poprzez rekrutację, selekcję,
wspieranie rozwoju, wzmacnianie motywacji oraz ocenę działań koordynatorów
projektów i wolontariuszy PPA.
 Wspieranie rozwoju personalnego wolontariuszy i koordynatorów projektów
 Rozwijanie oferty szkoleniowej dla koordynatorów i wolondariuszy.
Oferujemy:
Pracę w miłym zespole i wzajemne wsparcie
Rozwój osobisty w ramach szkoleń zewnętrzynch i projektowych PPA oraz w ramach
działalności PPA
Możliwość pracy zdalnej
Merytoryczne wsparcie od naszego doświadczonego zespołu
Zaświadczenie o odbytej pracy na rzecz organizacji charytatywnej
Premia od pozyskanych funduszy (minimum 10% od pozyskanych funduszy lub
wynagrodzenie ujęte w projekcie -do negocjacji bazując na założeniach grantu)

Umiejętności kandydata:
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Wykształcenie kierunkowe (Ekonomia, Finanse, Zarządzanie, lub inne pokrewne kierunki)
Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie zaawansowanym.
Powered by JReviews