Menu

Koordynator Akademii Kobiety Polish Psychologists' Association

Hot
Updated
E-mail (do publikacji)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ogólny opis stanowiska:
Koordynator Projektu Akademii Kobiety odpowiedzialny jest za regularne raportowanie swoich
działań przed Dyrektorem ds. Rozwoju. Wykonywanie funkcji Koordynatora Projektu Akademia
Kobiety oraz pełnienie funkcji nadzorczej nad Wolontariuszami Projektu Akademia Kobiety.

Zakres obowiązków:
Zarządzające:
1. Opracowanie planu dydaktyczno-merytorycznego Projektu Akademia Kobiety
2. Opracowanie planu rozwojowego Akademii Kobiety.
3. Opracowanie i przedstawienie biznesplanu projektu Akademii Kobiety.
4. Ścisły kontakt i współpraca z Zarządem i Radą PPA.
5. Koordynowanie pracy wolontariuszy należących do Projektu Akademia Kobiety, rozumiane
jako planowanie, realizacja i ewaluacja wszystkich podejmowanych działań.
6. Organizowanie i prowadzenie spotkań z wolontariuszami biorącymi udział w projekcie.
7. Aktywne poszukiwanie wolontariuszy do projektu.
8. Udzielanie merytorycznego wsparcia wolontariuszom.
9. Konsultowanie podejmowanych aktywności z Dyrektorem ds. Rozwoju.
10. Przygotowywanie oraz wysyłanie szczegółowych planów wszystkich przedsięwzięć do
Zarządu i Rady PPA w celu ich zatwierdzenia, przed podjęciem jakichkolwiek działań.
11. Przygotowywanie wniosków o wsparcie finansowe Projektu Akademia Kobiety, skierowanych
zarówno do Rady i Zarządu PPA jak i do organizacji zewnętrznych

Prelekcyjne:
1. Stworzenie programu edukacyjnego wraz z wolontariuszami Akademii Kobiety z
wyprzedzeniem na minimum 6 miesięcy. Szczegółowy i staranny dobór planowanej tematyki
poruszanej w trakcie spotkań Akademii Kobiety.
2. Staranne opracowanie tematyki uwzględniając korzyści edukacyjne dla uczestniczek Projektu
Akademia Kobiety.
3. Przygotowanie i prezentacja tematów z obszaru nauk społecznych i medycznych, zgodnych z
wykształceniem Asystenta Koordynatora Projektu Akademia Kobiety na spotkaniach
Akademii Kobiet. Przygotowanie ciekawej i kreatywnej prezentacji multimedialnej,
materiałów edukacyjnych, ćwiczeń angażujących grupę do aktywizacji umysłowej.
4. Doradzanie merytoryczne Wolontariuszom Projektu Akademia Kobiety w celu stałego
podnoszenia jakości oferowanych przez nich prelekcji.
5. Stała komunikacja z Asystentem Koordynatora Projektu Akademia Kobiety w celu
opracowania najlepszej strategii przekazu informacji uczestniczkom Akademii Kobiety.

Promocyjne:
1. Aktywna promocja Projektu Akademii Kobiety na spotkaniach i eventach branżowych.
2. Pisanie artykułów promujących Akademię Kobiety.
3. Opracowywanie ulotek i materiałów promujących działania Akademii Kobiety.
Edukacyjne, treningowe i superwizyjne:
1. Czynny rozwój edukacyjny poprzez uczestniczenie w treningach i szkoleniach gwarantujących
rozwój zawodowy z korzyścią dla rozwoju Projektu Akademii Kobiety: szkolenia i treningi z
zakresu nauk społecznych i medycznych oraz pokrewnych.
2. Czynne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w studiach
podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu nauk społecznych (psychologia, pedagogika,
socjologia, seksuologia, psychoterapia) i medycznych.
3. Uczestniczenie w superwizjach organizowanych przez Koordynatora Projektu Akademia
Kobiety.
4. Czynne poszukiwanie i uczestniczenie w eventach organizowanych dla kobiet w Wielkiej
Brytanii w celu wymiany doświadczeń oraz promocji Projektu Akademia Kobiety.
Administracyjne:
1. Stały elektroniczny kontakt z całym zespołem Projektu Akademia Kobiety.

Kwalifikacje:

Zasadnicze:

Wykształcenie magisterskie z dziedziny Nauk Społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika) lub Nauk Medycznych.

Pożądane:

Ukończone studia podyplomowe z nauk seksuologicznych lub pokrewnych (kliniczna/sądowa) Ukończone studia z psychoterapii. Posiadanie akredytacji lub być w trakcie UKCP/BACP/BPS/HCPC/COSRT

Doświadczenie:

Zasadnicze:

Minimum 1 rok doświadczenia w koordynowaniu przy projektach promujących zdrowie psychiczne/psychologiczne lub pokrewne. Minimum 1 rok doświadczenia w zarządzaniu ludźmi, np. Praca na stanowisku Koordynator lub Team Leader. Prowadzenie prelekcji do szerszego grona odbiorców.

Pożądane:

Samodzielne opracowanie i realizacja projektu zajmującego się promocją zdrowia psychicznego/psychologicznego/seksualnego. Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami (np. Project Management).

Umiejętności/wiedza:

Doświadczenie w przygotowywaniu raportów, prezentacji, tekstów w programach Microsoft Office. Dobra znajomość pakietów

Microsoft Office, m.in. Word, Excel oraz Power Point. Dobra organizacja czasu pracy własnej oraz całego zespołu.

Umiejętność zarządzania zespołem ludzi. Bardzo dobra znajomość szeroko pojętych koncepcji oraz teorii psychologicznych

Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne



Znajomość języka angielskiego:

Minimum C, IELTS

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.09.2020.

Dziękujemy!
Powered by JReviews