Logo
 Wydrukuj tę stronę

Surowe obostrzenia w Anglii. Co z Polską ambasadą i konsulatami?

Surowe obostrzenia w Anglii. Co z Polską ambasadą i konsulatami?

Brytyjski rząd wprowadza od 5 listopada nowe obostrzenia, które będą obowiązywać na terytorium Anglii. Jednak jak zapewnia Polska ambasada w Londynie, nowe zasady nie wpłyną jednak znacząco na działanie naszych urzędów konsularnych na Wyspach, które pozostaną otwarte dla obywateli.

 -Uwzględniając zalecenia władz lokalnych oraz mając na uwadze istniejące ryzyko zakażenia koronawirusem, dokładamy wszelkich starań, aby jak najwięcej obywateli mogło skorzystać z usług konsularnych, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. W tym celu m.in. wydłużyliśmy godziny pracy urzędu konsularnego w Londynie. Na wizytę paszportową w urzędzie należy umówić się przez elektroniczny system e-konsulat. Nowe terminy spotkań są tam dodawane na bieżąco w dni robocze o godz. 9:00 oraz o godz.20:00. W przypadku wystąpienia konieczności czasowego ograniczenia pracy urzędów ze względu na przepisy epidemiczne, informacja na ten temat ukaże się na stronach internetowych i kanałach społecznościowych urzędów, a do osób zapisanych na spotkania wysłane zostaną e-maile. - brzmi komuniat urzędu. 

Dla usprawnienia organizacji, a tym samym w celu umożliwienia urzędnikom obsługi jak największej ilości wnioskujących, osoby, które zapisały się na wizytę paszportową pracownicy ambasady proszą o:

Punktualne przybywanie na spotkania paszportowe. Ze względów bezpieczeństwa osoby zapisane będą mogły wejść do budynku tylko o godzinie wyznaczonej na spotkanie. Można oczekiwać na swoją kolejność wyłącznie na zewnątrz budynku. Osoba spóźniona będzie zobligowana do poczekania na ewentualną przerwę w obsłudze lub umówienia się na nowy, inny dogodny termin.
Przybywanie do urzędu w maseczce ochronnej i rękawiczkach. Osoby nieposiadające takiej ochrony nie będą mogły uzyskać zezwolenia na wejście do budynku ze względów bezpieczeństwa.
Zachowanie wymaganych odległości podczas oczekiwania na spotkanie przed wejściem do budynku oraz uszanowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do poleceń urzędników.
Przygotowanie się do spotkania paszportowego. Na spotkanie należy przybyć z wypełnionymi formularzami i dodatkowymi dokumentami. Niezbędne informacje są dostępne na stronie w zakładce paszporty.
UWAGA: Informacji merytorycznych w sprawie procedury składania wniosków paszportowych udzielają wyłącznie urzędnicy konsulatu.
Przygotowanie się do regulowania opłat wyłącznie kartą płatniczą.
Rozważenie odbioru paszportu pocztą, ubezpieczoną przesyłką Special Delivery opłaconą na poczcie do 100 gr., z danymi adresata (imię, nazwisko, pełny adres w Wielkiej Brytanii). Do opłaconej już koperty zwrotnej należy dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wysyłkę paszportu. Do każdego wniosku o paszport należy załączyć odrębny wniosek o wysyłkę i kopertę zwrotną.
Odwołanie wizyty w urzędzie i zwolnienie miejsca innym osobom, jeśli z jakiegoś powodu nie mogą Państwo przybyć do urzędu. W tym celu należy w systemie e-konsulat po wybraniu kraju i placówki - wybrać kolejno: Strona główna > Wizyty w konsulacie > Anuluj umówioną wizytę lub kliknąć na ten link.
Następnie należ wpisać numer formularza widocznego na elektronicznym potwierdzeniu wizyty paszportowej, a także otrzymany kod. Numer formularza i kod znajduje się w ramce na samym dole formularza wizyty paszportowej pod adresem placówki. Po wprowadzeniu tych danych należy kliknąć w przycisk z czerwonym napisem „Odwołaj wizytę”.
Przypominamy, że na terenie konsulatu mogą przebywać jedynie osoby, których obecność jest niezbędna do załatwienia konkretnej sprawy. Sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa w urzędzie są w dalszym ciągu załatwiane w drodze korespondencyjnej.

Informacji w sprawach konsularnych na bieżąco udziela Centrum Informacji Konsularnej: +44 2030 789618.

W sprawach pilnych poza godzinami pracy urzędów należy dzwonić na numer dyżurny: +44 2030 789621.

Zobacz także:

© Goniec.com