MenuGdzie szukać porad?

  • Napisane przez 
W większości miast znajdują się Biura Porad Obywatelskich CAB. Służby Biura Porad Obywatelskich oferują nieodpłatne, poufne, bezstronne i niezależne porady. Każdego roku Biuro Porad Obywatelskich pomaga rozwiązać około sześciu milionów spraw, które są kluczowe w życiu ludzi, wliczając w to sprawy zadłużenia, sprawy konsumenckie, zasiłki, sprawy mieszkaniowe, sprawy prawne, zatrudnienie i sprawy związane z imigracją. Doradcy mogą pomóc w wypełnieniu druków, pisaniu listów, negocjacjach z wierzycielami oraz mogą oni reprezentować klienta w sądzie lub przed sądem.

Możesz odszukać najbliższe ci Biuro Porad Obywatelskich na stronie www.nacab.org.uk lub w książce telefonicznej.

Inspektorat Standardów Biur Pośrednictwa Pracy (Employment Agency Standards Inspectorate)
Jeśli pracujesz dla biura, które źle cię traktuje i podejrzewasz, że może ono łamać prawo, możesz zgłosić swoje zastrzeżenia do urzędu rządowego, które nadzoruje biura. Telefon: 0845 955 5105.

Zrzeszenie Rekrutacji i Zatrudnienia (Recruitment and Employment Confederation - REC)

Część biur pośrednictwa pracy (zwykle te solidniejsze) należy do Zrzeszenia Rekrutacji i Zatrudnienia (REC), które określa normy dla swoich członków. Jeśli twoje biuro ma umieszczony symbol REC w swojej siedzibie lub na używanej dokumentacji, wówczas możesz złożyć skargę do REC, jeśli uważasz, że łamane jest prawo pracy przez to biuro. Telefon: 020 7462 3260

Agencja do Spraw Higieny i Bezpieczeństwa Pracy (Health and Safety Executive- HSE) HSE może oferować rady i informacje dotyczące zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Telefon: 08701 545 500 (8.00-18.00)

Telefon Krajowej Płacy Minimalnej (National Minimum Wage Helpline),Telefon: 0845 600 0678

Służba Doradztwa, Pojednania i Arbitrażu (Advisory, Conciliation and Arbitration Service -(ACAS). ACAS jest instytucją publiczną, której zadaniem jest promowanie dobrych stosunków w miejscu pracy. Ich krajowa infolinia zapewnia odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudnienia i ogólne porady związane z prawami pracodawców i pracowników. Telefon: 08457 47 47 47 (9.00-16.30)

Infolinia Służb Kolegium do Spraw Zatrudnienia (Employment Tribunal Service Enquiry Line),Informacje o wnoszeniu spraw i procedurach sądowych. Telefon: 08457 959 775


Jeśli uważasz, że twój problem może wynikać z dyskryminacji, wówczas następujące instytucje mogą być pomocne:

Komisja do Spraw Równouprawnienia (Equal Opportunities Commission)

Telefon: 0845 601 5901

http://www.eoc.org.uk

 

Komisja do Spraw Równości Rasowej (Commission for Racial Equality)

Telefon: 020 7939 0000

http://www.cre.gov.uk

 

Komisja Praw dla Niepełnosprawnych (Disability Rights Commission)

Telefon: 08457 622633

http://www.disability.gov.uk

 

Prawo Pracy dla Homoseksualistów i Lesbijek (Lesbian and Gay Employment Rights)

Telefon: 020 7704 6066

www.lager.dircon.co.uk

Źródło: Kongres Związków Zawodowych (Trades Union Congress)

Powrót na górę