Menu


PPA: Jak być demokratycznym rodzicem

  • Napisane przez  Goniec Polski
PPA: Jak być demokratycznym rodzicem

Rozmowa z Martą Derecką, gościem bloku „Psychologia, Rodzina i Dziecko”.

Pani panel będzie dotyczyć stylów rodzicielskich. Może pani pokrótce o nich opowiedzieć?
– Podczas mojej prezentacji przedstawię trzy główne style wychowawcze. Są to styl autorytarny, liberalny i demokratyczny. Styl autorytarny polega głównie na tym, iż rodzic przedstawia siebie jako autorytet i osobę, która podejmuje w rodzinie decyzje i sprawuje władzę. W tym stylu raczej nie ma miejsca na rozmowę. Rodzic ustala zasady, ale ich nie tłumaczy. Ma być tak jak on chce. Rodzic liberalny jest kochający, wyrozumiały i daje swoim dzieciom dużo swobody. Jednocześnie jednak rodzic ten nie stawia dzieciom żadnych granic. Demokratyczni rodzice są kochający, a w rodzinie panuje atmosfera ciepła. Wyznaczają oni dzieciom granice. Robią to w sposób wyrozumiały i wspierający. Tłumaczą dzieciom dlaczego nie mogą robić pewnych rzeczy i są otwarci na dyskusję.

Który z nich jest najbardziej popularny (najczęściej stosowany)?
– Myślę, że każdy rodzic ma swój niepowtarzalny styl wychowawczy. Wydaje mi się, że w przypadku większości rodzin rodzice stosują techniki pochodzące z różnych modeli, w zależności od konkretnej sytuacji. Oczywiście zazwyczaj dominuje jeden najbardziej charakterystyczny styl, po który rodzic najczęściej sięga.

Można wyróżnić ten, który jest najlepszy dla dziecka?
– Myślę, że styl demokratyczny ma najlepszy wpływ na rozwój dziecka. Rodzice demokratyczni nie tylko otaczają swoje dzieci miłością i ciepłem, ale i dają im poczucie bezpieczeństwa, właśnie dzięki jasno wyznaczonym granicom. Dzięki temu dzieci nie tylko budują adekwatne poczucie własnej wartości, są kreatywne i pewne siebie, ale również potrafią funkcjonować w grupie rówieśniczej.

Coraz większą popularnością cieszy się wychowanie, które nie zakłada kar – z dzieckiem się rozmawia i mu tłumaczy. To dobre rozwiązanie?
– Myślę, że rozmawianie z dzieckiem i tłumaczenie mu różnych rzeczy jest koniecznym elementem wychowania. Bez tego dziecko nie będzie  rozumiało zasad życia społecznego i nie będzie potrafiło budować pozytywnych relacji z innymi. Zamiast sięgać od razu po karę, dużo lepiej jest usiąść z dzieckiem, porozmawiać, spróbować je zrozumieć oraz pokazać mu jakie mogą być konsekwencje jego zachowania.

27 listopada odbędzie się Open Day – Dzień otwarty w Polish Psychologists’ Association. W jego ramach odbędą się warsztaty poprowadzone przez specjalistów – Marcina Maja, Agnes Khan, Agnieszkę Dixon, Piotra Sznicera, Renatę Górską, Urszulę Kruczkowską oraz Martę Derecką. „Goniec Polski” jest patronem tego wydarzenia. Morley College, 61 Westminster, London SE1 7HT. Najbliższa stacja metro: Waterloo. Wstęp wolny. 
Powrót na górę