MenuChcesz nadać swoim dzieciom polskie obywatelstwo? Podpowiadamy, jak się za to zabrać

  • Napisane przez  goniec.com
Chcesz nadać swoim dzieciom polskie obywatelstwo? Podpowiadamy, jak się za to zabrać

Twoje dziecko urodziło się na Wyspach i posiada tylko brytyjskie obywatelstwo? Jeżeli chcesz by otrzymało również polski paszport, podpowiadamy jak to zrobić. Zobacz, krok po kroku, co musisz zrobić.

 

O nadanie obywatelstwa polskiego należy zwrócić się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem konsula w urzędzie konsularnym RP właściwym miejscowo. Cudzoziemcy przebywający w Polsce powinni składać wnioski za pośrednictwem wojewody.

Nie przesyłajcie wnisków do Kancelarii Prezydenta RP, bo zostaną one zwrócone.

Czy muszę złożyć wniosek osobiście?

Dokumenty możesz złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Proszę zanotować! Jeśli wysyłasz wniosek pocztą, musisz mieć na nim oficjalnie potwierdzony podpis .

Obywatelstwo polskie nadane jednemu z rodziców rozciąga się również na małoletniego pozostającego pod jego opieką, jeżeli: drugi z rodziców został pozbawiony pieczy rodzicielskiej lub osobiście złożył przed konsulem oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego.

Dzieci w wieku 16-18 lat muszą złożyć dodatkowe oświadczenie do protokołu przed konsulem , że wyrażają zgodę na nadanie obywatelstwa polskiego.

Jak umówić się na wizytę?

Możesz umówić się na wizytę w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Londynie pod adresem :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Na wizytę w Konsulacie Generalnym RP w Manchester można umówić się za pośrednictwem systemu  e-konsulat  lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Na wizytę w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu można umówić się telefonicznie: +44 131 5520301 lub mailowo:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Możesz umówić się na wizytę w Konsulacie Generalnym RP w Belfaście pod adresem :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego .
Zdjęcie paszportowe .
Dokumenty do potwierdzenia:
dane cudzoziemca ubiegającego się o obywatelstwo,
szczegóły dotyczące środków utrzymania cudzoziemca,
jego osiągnięć zawodowych, działalności politycznej i społecznej (jeśli dotyczy),
dane małżonka cudzoziemca (jeśli dotyczy),
dane dziecka, jeśli dotyczy tego wniosku (jeśli dotyczy),
dane rodziców i dalszych wstępnych, jeśli byli obywatelami Polski (jeśli dotyczy),
obywatelstwo polskie wnioskodawcy w przeszłości, jego utrata i data nabycia obywatelstwa innego kraju (jeśli dotyczy).

Dane i informacje podane we wniosku mogą być poparte dokumentami:
stwierdzające tożsamość i obywatelstwo,
upoważniające do pobytu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
odpisy aktów urodzenia,
odpisy aktu małżeństwa lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,
stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka,
stwierdzenie tożsamości dziecka / dzieci,
upoważnienie dziecka / dzieci do zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
potwierdzające obywatelstwo polskie rodziców lub dalszych wstępnych,
stwierdzenie utraty obywatelstwa polskiego przez cudzoziemca, jego dziecko / dzieci i jego wstępnych.
stwierdzenie nabycia przez cudzoziemca lub jego dzieci obywatelstwa obcego, jeżeli w przeszłości byli obywatelami polskimi,
potwierdzające ich źródło utrzymania,
potwierdzanie osiągnięć zawodowych, działalności politycznej i społecznej.

Jeżeli wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego dotyczy również osoby małoletniej, wymagane są dodatkowe dokumenty:
podpis aktu urodzenia dziecka,
oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego - oświadczenie składa się do protokołu przed konsulem,
pisemna zgoda dziecka na nadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli małoletni objęty wnioskiem ukończył 16 lat - zgoda jest sporządzana do protokołu przed konsulem.

Ważne:

wniosek należy wypełnić wyłącznie w języku polskim,
kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone przez konsula za zgodność z oryginałem,
wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula, w przypadku niektórych dokumentów sporządzonych w kraju UE zamiast tłumaczenia można dołączyć wielojęzyczny standardowy formularz wydany przez zagraniczny organ na podstawie rozporządzenia 2016/1191,
dokumenty sporządzone w krajach UE i nieobjęte rozporządzeniem 2016/1191 powinny mieć dołączony apostille,
dokumenty sporządzone poza UE powinny mieć opatrzone apostille dla krajów będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, podpisane w Hadze w dniu 5 października 1961 r. lub zalegalizowane przez polskiego konsula dla innych krajów.

Ile to kosztuje?

Opłata wynosi 285 GBP.

Jaki jest czas oczekiwania?

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje cudzoziemcowi obywatelstwo polskie. Prezydent nie ma obowiązku rozpatrywania wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego w określonym terminie .

Jak odebrać dokumenty?

Dokumenty możesz odebrać osobiście. Konsul może również przesłać dokumenty na wybrany przez Ciebie adres - omów tę możliwość podczas składania wniosku.

Jak się odwołać?

Nie możesz się odwołać. Od zarządzeń prezydenckich nie przysługuje odwołanie. (gov.pl)

WNIOSEK O NADANIE POLSKIEGO OBYWATELSTWA

Powrót na górę