MenuBon turystyczny: Czy trzeba złożyć wniosek, aby otrzymać 500 plus na wakacje?

  • Napisane przez  goniec.com
Bon turystyczny: Czy trzeba złożyć wniosek, aby otrzymać 500 plus na wakacje?

Lada chwilę w życie wejdzie nowy pomysł polskiego rządu, czyli "bon turystyczny 500 plus". Będzie można go wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Trwają prace nad listą, gdzie będzie można go wykorzystać.

Polski Bon Turystyczny będzie miał formę elektroniczną i ważny będzie do końca marca 2022 r. Przeznaczony on jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Bony będą przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 Plus.Dopłatę do wakacji lub ferii zimowych otrzyma prawie 2,4 mln rodzin. 1,9 mln rodzin, czyli blisko 80 proc., ma dwoje lub więcej dzieci, więc otrzyma świadczenie w wysokości 1000 zł i więcej. W sumie z programu będzie mogło skorzystać ponad 6 mln dzieci.

O przyznaie bonu nie trzeba będzie składac wniosków, a jedynie go aktywować. Bon będzie generowany w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS. W celu aktywacji konieczne będzie zalogowanie się przez osobę uprawnioną w systemie PUE ZUS i potwierdzenie poprawności danych albo dokonanie aktualizacji danych dotyczących adresu poczty elektronicznej i numer telefonu. Bony będą przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Za pomocą bonu będzie można dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty bonu.

Ważność bonu wygaśnie 31 marca 2022 roku.

Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Na liście znajdą się podmioty, które uprzednio zarejestrują się w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS.

Udział w programie będzie można zgłosić w każdym czasie, do końca trwania programu.

Uwierzytelnianie podmiotów w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego lub innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.

Płatność za pomocą bonu będzie możliwa również w przypadku, w którym wartość usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej będzie przekraczać wartość bonu. W takiej sytuacji płatność pozostałej część wynagrodzenia powinna nastąpić gotówką, przelewem itp.(źródło'; gov.pl)

Powrót na górę