MenuPrawdy i mity na temat Settled Status

  • Napisane przez  Goniec.com
shutterstock shutterstock

W związku ze zbliżającym się Brexitem coraz więcej obywateli Unii Europejskiej decyduje się na złożenie wniosku o Settled Status. Wraz z tym pojawia się dużo pytań i wątpliwości.

Na oficjalnej stronie rządowej można znaleźć informacje na temat ubiegania się o przyznanie statusu osiedleńczego w języku polskim.

Poniżej kilka odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące settled status.

Czy jeżeli mieszkam w Wielkiej Brytanii już bardzo długo, to muszę ubiegać się o status osoby osiedlonej?

Bez względu na to, jak długo mieszkasz w Wielkiej Brytanii, nadal będziesz musiał złożyć wniosek o przyznanie "settled status", jeśli chcesz tu pozostać. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której obywatel UE posiada już status, który uprawnia go do pozostania na Wyspach, np. Indefinite Leave to Remain (status ten był przyznawany Polakom przed 2004 rokiem oraz obywatelom krajów niezrzeszonych w UE). Osoby, które mają rezydenturę stałą, wciąż muszą się rejestrować w systemie "settled status".

Jeśli jestem w związku małżeńskim z obywatelem brytyjskim, to czy nadal muszę ubiegać się o "settled status"?

Nawet jeśli twój mąż/żona jest obywatelem brytyjskim, nadal musisz złożyć wniosek o przyznanie "settled status" (lub "pre-settled status") i udowodnić, że mieszkałeś w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r.

Jeżeli moje dzieci urodziły się w Wielkiej Brytanii, czy to oznacza, że od urodzenia są obywatelami brytyjskimi?

Jeśli twoje dziecko urodziło się w Wielkiej Brytanii, ale w chwili porodu żadne z rodziców nie było obywatelem brytyjskim ani nie posiadało statusu Indefinite Leave to Remain, wówczas w świetle prawa nie jest Brytyjczykiem i będzie musiało złożyć wniosek o przyznanie settled status.

Ostateczny termin składania wniosków w EU Settlement Scheme upływa 30 czerwca 2021 roku.
(sotland.pl)

-------------------------------------------------------

Wszelką darmową pomoc w wypełnianiu wniosków oraz wszelkie informacje na temat settled status można uzyskać między innymi w siedzibie Sami Swoi.

Powrót na górę