Menu


Wystawa „In nomine Domini”

  • Napisane przez  Goniec.com
Wystawa „In nomine Domini”

Kardynał Adam Kozłowiecki był bohaterem wystawy oraz seminarium poświęconemu działalności misyjnej Polaka w Afryce.

Otwarcie wystawy w Galerii POSK poprzedziło seminarium oraz projekcja filmu dokumentalnego „Serce bez granic”, o polskim księdzu, który przez 61 lat służył na misjach w Zambii, walcząc o niepodległość Afrykańczyków, troszcząc się o ich rozwój materialny i duchowy.
Był wszechstronnie wykształcony, znał 10 języków, wychowany został w szacunku do polskiej tradycji. Bronił praw człowieka. Przeciwstawiał się rasowym uprzedzeniom.

Pochodził ze szlacheckiej rodziny, Gdy Polska odzyskiwała niepodległość miał zaledwie 7 lat. Święcenia kapłańskie przyjął dwa lata przed wybuchem II wojny światowej. Aresztowany w Krakowie przez gestapo trafił w 1940 roku do obozu Auschwitz, a kilka miesięcy później do Dachau, gdzie przebywał aż do wyzwolenia. Jako misjonarz trafił do Rodezji. Tam budował szkoły, sierocińce, wiejskie kaplice, organizował internaty i szpitale. Znany był z prowadzenia bogatej korespondencji. Jego notes liczył 1600 adresów. Wysyłał tysiąc listów rocznie. Mieszkał w buszu. Trzy lata po wojnie podlegał mu obszar z 300 afrykańskimi wioskami. Gdy w 1964 roku Zambia odzyskała niepodległość był arcybiskupem. Był przeciwnikiem ulegania rasowym stereotypom. Dożył 96 lat, zmarł w 2007 roku w Zambii, posiadając obywatelstwo tego państwa.

Wystawa pt. „In nomine Domini” prezentowana w Galerii POSK w Londynie zorganizowana została przez fundację imienia polskiego zakonnika.

Powrót na górę