Menu


Polskie studia prawnicze ruszają w Londynie

Polskie studia prawnicze ruszają w Londynie

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji podjęła już ponad sześć lat temu inicjatywę zorganizowania studiów niestacjonarnych dla Polonii. Ukoronowaniem wieloletnich starań jest uruchomienie z początkiem zbliżającego się roku akademickiego Wydziału Prawa w Londynie.

Na przykładzie zawodu prawniczego czy też pracownika administracji widać, że pracodawcy prowadzący kancelarie prawne, instytucje wymiaru sprawiedliwości, wreszcie instytucje państwowe i samorządowe potrzebują osób, które potrafią zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Okazuje się również, że sama wiedza o porządku prawnym i administracyjnym jednego kraju staje się niewystarczająca. 

Najlepsi kandydaci na prawników i sprawnych pracowników administracji muszą znać prawodawstwo innych krajów europejskich, prawo wspólnotowe, międzynarodowe prawo prywatne i publiczne. Koniecznością staje się też znajomość języków obcych. Dopiero przed tak przygotowanym absolwentem otwierają się możliwości zatrudnienia nie tylko w polskich, ale i międzynarodowych instytucjach.

Współczesne techniki nauczania powinny więc dostosować się do indywidualnych potrzeb każdego studenta, który często nie jest w stanie tradycyjnymi metodami i rytmem studiów stacjonarnych ich ukończyć. Odpowiedzią na te nowe wymagania i na emigrację polskiej młodzieży jest system wykorzystujący – oprócz metod tradycyjnych – także nauczanie na odległość. Zapewnią one ambitnym Polakom możliwość zdobycia optymalnego wykształcenia i dzięki temu odpowiedniej pozycji zawodowej.

Prawo na polskiej uczelni

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie kompleksowo takie oczekiwana i wyzwania stara się realizować. Ma w tym ogromne doświadczenie. Od kilku lat z powodzeniem realizuje projekty polonijne za granicą, a od tego roku w Londynie pracę rozpoczyna zamiejscowy Wydział Prawa EWSPiA. W ten sposób warszawska uczelnia stała się pierwszą w Polsce, która ma wydział prawa za granicą. 

– W 2006 roku zaczęliśmy działalność studiów polonijnych. Pierwsze grupy takich studiów stworzyliśmy najpierw w Brukseli i w Londynie – mówi rektor uczelni prof. dr hab. Jerzy Wiatr. – W tej chwili mamy grupy w kilkunastu miastach Europy, najwięcej w Wielkiej Brytanii: w Londynie, Birmingham, Manchesterze i Glasgow. Połowa naszych studentów z zagranicy mieszka na Wyspach. – W tym roku, po spełnieniu wszystkich wymogów, minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka nadała status wydziału zamiejscowego naszym studiom polonijnym w Wielkiej Brytanii z siedzibą w Londynie – wyjaśnia rektor Wiatr.

Uczelnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów, wprowadzając od roku akademickiego 2011/2012 trysemestralną organizację roku akademickiego. Na polskim rynku to nowość, ale takie rozwiązanie jest znane i stosowane z dużym powodzeniem w Unii Europejskiej i USA od wielu lat. Student rezygnując z długich wakacji może ukończyć studia licencjackie w dwa lata, a jednolite studia magisterskie w 3 i pół roku.

– W proponowanym systemie nie chodzi o to, żeby studiować krócej, lecz o to, by studiować intensywniej. Wskutek zmiennego otoczenia ekonomicznego człowiek i tak zmuszony jest dokształcać się przez całe życie. Skrócenia okresu studiowania nie ma wpływu na realizowany w toku studiów materiał. Program nauczania na proponowanych przez uczelnię kierunkach jest zgodny ze standardami określonymi przez resort edukacji – zapewnia prof. Wiatr. 

Data rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego pozostaje bez zmian. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się już w drugiej połowie września wykładem otwartym, co pozwala na realizację zajęć w powszechnie przyjętym w Polsce 15-tygodniowym wymiarze zajęć w każdym semestrze (w EWSPiA trymestrze). Sesje egzaminacyjna i poprawkowa odbywają się równolegle do zajęć dydaktycznych następnego trymestru.

Nauka na odległość

Uczelnia wprowadza także możliwość studiowania w trybie distance learning (e-learning) na wszystkich proponowanych kierunkach. EWSPiA jako nowoczesna uczelnia stara się ograniczać bariery w zdobywaniu wiedzy, takie jak: miejsce zamieszkania z dala od ośrodków akademickich, kłopotliwe dojazdy na uczelnie czy wreszcie konieczność połączenia edukacji z pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi. Idealną odpowiedzią na te bariery okazał się właśnie e-learning. 

Do jego zalet można zaliczyć: wzrost efektów kształcenia (dzięki możliwości dopasowania tempa nauki do własnych potrzeb), rozwój samodyscypliny i kreatywności, dostęp do materiałów dydaktycznych 24 godziny na dobę (dzięki czemu można zaoszczędzić czas i pieniądze oraz dopasować godziny zajęć do planu dnia), połączenie wiedzy dydaktycznej z nowymi technologiami (przez co materiał jest atrakcyjniejszy, bardziej angażuje do myślenia i działania), podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu technologii informatycznych, samodzielna w 60–80 proc. realizacja programu przez studenta z wykorzystaniem platformy internetowej, udostępnionych mu materiałów i narzędzi edukacyjnych (ten model nauczania wymaga od studenta samodzielności oraz aktywności), powtarzalna jakość oraz łatwość modyfikacji treści i jej natychmiastowej dystrybucji, możliwość dobrego uzupełnienia innych metod szkoleniowych.

EWSPiA ciągle wprowadza nowe produkty, dzięki którym, proponując jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo oraz studia licencjackie na kierunkach Administracja i Stosunki Międzynarodowe, umożliwia studentom wybór dowolnego trybu studiowania: stacjonarnie, zaocznie lub przez internet, zarówno w systemie trymestralnym, jak i tradycyjnym semestralnym.  Oferowany rozszerzony program w zakresie prawa międzynarodowego, ze szczególnym naciskiem na prawo Unii Europejskiej oraz porządków prawnych i administracyjnych innych państw UE czy zajęcia tutorskie  i modułowe, prowadzone w małychliczebnie grupach przez radców prawnych, sędziów, prokuratorów etc., są tego najdobitniejszym przykładem. 

Rektor i Senat Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Zarząd Oddziału Warszawskiego Zrzeszenia Prawników Polskich – Założyciel EWSPA informują, że uroczysta inaugurację roku akademickiego 2011/2012, na Wydziale Prawa w Londynie, odbędzie się 10 września 2011 r. o godz. 16.00 w Sali Malinowej Polish Social and Cultural Association Ltd przy 238-246 King Street, Hammersmith W6 0RF. Wykład Inauguracyjny pt. „The rule of law in GB” poprowadzi HHJ Witold Pawlak.

1 komentarz

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę