MenuPakiet startowy dla poszukujących pracy w Wielkiej Brytanii

Pakiet startowy dla poszukujących pracy w Wielkiej Brytanii

Warto zacząć od tego, że polskie i angielskie CV różnią się od siebie kwestiami formalnymi. W związku z tym jeśli samodzielnie przygotowujemy taki dokument, powinniśmy bezbłędnie posługiwać się tym językiem, jak również dokładnie znać poszczególne elementy, które powinny pojawić się w naszym CV oraz liście motywacyjnym. Możemy oczywiście wykorzystać odpowiednie wzory CV w sieci i na ich podstawie skonstruować własny życiorys. Mimo wszystko najwygodniejszą opcją jest posłużenie się edytorem CV, który na podstawie dodanych informacji stworzy nam profesjonalne CV gotowe do wysłania do pracodawcy.

Poprawna nazwa – CV czy Resume?

W Wielkiej Brytanii obowiązująca jest nazwa CV. Ogólne założenie jest również zbliżone do tego realizowanego w Polsce. Obserwując wzory CV widzimy bowiem, że w Anglii również jest to uporządkowany chronologicznie życiorys, w skład którego wchodzi edukacja, kariera oraz zawodowe osiągnięcia. Długość regulowana jest przez ilość informacji, jakie musimy podać. Jeśli jest ich dużo, to mogą to być nawet więcej niż dwie strony. Resume używa się raczej, jeśli staramy się o pracę za oceanem, np. w USA lub Kanadzie. 

Pamiętaj!

Ważną informacją jest, że starając się o pracę w Wielkiej Brytanii, u tamtejszego pracodawcy, nie możemy mu przesłać zwyczajnie przetłumaczonego polskiego CV. Nie będzie miało właściwej struktury, a co za tym idzie, może zostać odrzucone już na wstępie. To kolejny powód, dla którego warto skorzystać z kreatora CV na cvhero.com. Na stronie dostępne są również wzory CV, dzięki którym z łatwością stworzysz idealny życiorys.

Co w angielskim CV nie powinno się znaleźć?

W Polsce CV pełne jest informacji, które często okazują się niepotrzebne. Warto zwrócić na to uwagę przygotowując taki dokument dla angielskiego pracodawcy. Wzór CV do pracy w Wielkiej Brytanii wskazuje, że nie powinno podawać się takich danych jak:

• stan cywilny,
• płeć,
• miejsce urodzenia. 

Na Wyspach Brytyjskich podawanie takich danych uznaje się za całkowicie zbędne i może nawet skutkować straceniem przez nas szansy na pracę w danej firmie. Dlaczego nie mają się one pojawiać? Otóż jest to sposób na uniknięcie posądzenia o dyskryminację, w związku z tym warto upewnić się, że takie informacje nie znajdują się w naszym angielskim CV. Jeśli chodzi o dane osobowe, to wystarczające będzie imię i nazwisko oraz dane umożliwiające kontakt. Niekiedy podaje się również datę urodzenia, ale nie jest to obowiązkowe. 

Nie należy również tłumaczyć własnego imienia. Szymon to nie Simon, a Alicja nie Alice. Jedynie jeśli w Twoim imieniu pojawia się polska litera, to odpowiednio ją zastąp np. zamiast „ż” napisz „z”.

Kolejna kwestia to zdjęcie, które również nie powinno się pojawić. Dlaczego? Można z niego łatwo wywnioskować wiele informacji na temat kandydata, w związku z czym takie zdjęcie mogłoby być także podstawą do posądzenia o dyskryminację. Nie należy również zamieszczać polskiej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych, ani jej tłumaczyć na język angielski. 

Ważna wskazówka!

W pierwszym etapie rekrutacji firmy mierzą się często z ogromną ilością nadesłanych CV i listów motywacyjnych. W związku z tym ich wstępna selekcja w wielu przypadkach odbywa się automatycznie, z wykorzystaniem specjalnego programu. Jeśli nie chcemy odpaść już na tym etapie, to warto usunąć wszelkie polskie znaki z imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych. 

Podsumowanie zawodowe – pierwsza część CV

Pisząc angielskie CV nie możemy zapomnieć o tym ważnym elemencie. Podsumowanie zawodowe, czasem nazywane również celami, umieszcza się na samej górze. Jego zindywidualizowana forma dowodzi o tym, że dane CV zostało przygotowane specjalnie z myślą o danym stanowisku w tej firmie. 

Opis edukacji

Ten element w Wielkiej Brytanii również wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce. Po pierwsze istnieje tam pewne rozróżnienie na przedmioty ścisłe (science) oraz humanistyczne (arts). Jeśli posiadasz tytuł magistra musisz używać określenia Master, zaś licencjata Bachelor. W związku z tym wpisujemy Master of Science (lub skrót M.Sc), bądź Master of Arts (M.A). 

Długość

Oczywiście, jeśli nasze doświadczenie i proces kształcenia jest rozległy, to wówczas CV będzie stosunkowo długie. Jednak w Wielkiej Brytanii zapominamy o zasadzie im więcej, tym lepiej. Zawrzyj w CV tylko te informacje, które będą cenne i przydatne dla konkretnego pracodawcy. Przykładowo jeśli starasz się o stanowisko menadżerskie w firmie finansowej, to nikogo nie zainteresuje fakt, że na studiach pracowałeś dorywczo w restauracji. 

Nazwy firm, w których pracowaliśmy

Nie należy tłumaczyć nazw firm, w których byliśmy zatrudnieni. Jednak warto pamiętać, że nazwy z Polski mogą być całkowicie obce dla osób w Wielkiej Brytanii. W związku z czym warto napisać kilka słów, które określą, czym dane firma się zajmuje. 

Referencje

W Wielkiej Brytanii szczególną uwagę zwraca się na referencje. Jeśli posiadasz takowe dokumenty od byłych pracodawców, to koniecznie dołącz je w j. angielskim do swojego podania o pracę. Można dodać je na dole lub załączyć jako osobne pliki. 

Format daty

W brytyjskim CV, co z pewnością zaobserwujesz we wzorach, obowiązuje inny format daty niżeli w Polsce. Nie stosuje się cyfr rzymskich i nie podaje się daty dziennej. Zapis powinien wyglądać w następujący sposób : 08/2020 lub August 2020. 

Klauzula przetwarzania danych

Jak już wspomnieliśmy, nie wolno umieszczać polskiej klauzuli, ani w wersji oryginalnej, ani tłumaczonej. Konieczne jest natomiast wstawienie na koniec angielskiej wersji klauzuli przetwarzania danych, aby rekruter mógł bez ograniczeń wykorzystać nasze CV w procesie rekrutacji. 

List motywacyjny

Jeśli ubiegamy się o konkretne stanowisko to konieczne może być również przedłożenie listu motywacyjnego. Powinien on również powstać w oparciu o angielski wzór i mieć nieco odmienna konstrukcję od tego polskiego. 

Podsumowując, jeśli chcemy ubiegać się o pracę w Wielkiej Brytanii, to powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na budowę CV oraz informacje, jakie zostaną w nim zawarte. W tym przypadku sprawdza się reguła, im bardziej konkretnie tym lepiej.

 

Powrót na górę