Menu


Michael Dembinski: Brexit wpłynie na wszystkie sektory biznesu

Michael Dembinski: Brexit wpłynie na wszystkie sektory biznesu

Rozmowa z Michaelem Dembinskim, przewodniczący Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej

Czy uważa pan, że Kongres się zmienia, biorąc pod uwagę poprzednie edycje tego wydarzenia?
– Z roku na rok format wydarzenia jest stale udoskonalany dzięki opiniom i uwagom jego uczestników z poprzednich edycji. Mówcy wybierani są głównie na podstawie swoich umiejętności komunikowania ważnych informacji w łatwy do zapamiętania, inspirujący sposób. Na tegoroczną edycję udało się ściągnąć wybitnych mówców. Każdego roku przedsiębiorcy są bardziej doświadczeni i mądrzejsi w wiedzę biznesową, poprawia się także ich znajomość języka, dzięki czemu wszyscy więcej wynoszą z tego wydarzenia. Niewątpliwie krytyczną kwestią w tym roku była sprawa Brexitu. Istnieje wiele niewiadomych w tym temacie, jednak oczywiste jest to, że zmiany wpłyną na wszystkie sektory biznesu – dla niektórych pojawią się nowe możliwości, dla innych problemy, którym będą musieli sprostać.

Największy sukces tegorocznego Kongresu, według pana?
– Dla mnie najlepszym potwierdzeniem, że tegoroczny Kongres był ogromnym sukcesem jest to, co wydarzyło się po zakończeniu części oficjalnej. Po zaplanowanej sesji networkingowej ponad 50 uczestników Kongresu udało się do pobliskiego lokalu w celu prowadzenia dalszych rozmów, wymiany doświadczeń i kontaktów. Rozmawiałem z wieloma uczestnikami eventu, którzy zapewniali, że wiele się podczas niego nauczyli, znacznie poszerzyli bazę kontaktów biznesowych i mieli okazję zaprezentować się potencjalnym klientom.

Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców.
– III Kongres pokazał jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia. Organizowanie ogólnych spotkań otwartych na wszystkich przedsiębiorców to jedno, należałoby jednak skupić się również na konkretnych sektorach. W związku z tym na pierwszy kwartał nowego roku planowana jest organizacja podobnego seminarium wyłącznie dla branży budowlanej.

Czy planowane są kolejne edycje Kongresu?
– Doświadczony organizator konferencji kiedyś powiedział mi, że czwarta edycja każdego wydarzenia jest niezwykle istotna, jest to moment decydujący dla corocznych eventów. Na tym etapie wydarzenie traci znaczenie, znika, albo przenosi się na zupełnie nowy poziom i rozrasta przez kolejne 10 lat. Przyszłoroczny Kongres będzie więc kamieniem milowym – jeśli przyciągnie jeszcze więcej przedsiębiorców i osiągnie jeszcze większy sukces, to będzie mógł funkcjonować latami.

Jakie znaczenie ma funkcjonowanie Kongresu dla brytyjskiej Polonii związanej z biznesem?
– Za czasów generacji moich rodziców, która emigrowała do Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej, przyjechało tutaj wielu przedsiębiorców. Już w latach 50. i 60. istniały organizacje zrzeszające polskich inżynierów, lekarzy, nauczycieli, a nawet aktorów, jednak nigdy nie było związku polskich przedsiębiorców. To czego dokonał w ostatnich latach PBLink to zrzeszanie polskich biznesmenów, tworzenie platformy do poznawania się, nawiązywania współpracy. To także udostępnianie im niezbędnej wiedzy biznesowej dotyczącej pomocy, finansowania projektów, pokonywania bariery kulturowej w obcym kraju, zwłaszcza tak wielokulturowym jak Wielka Brytania.

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę