MenuUrzędnicy będą dawać ostrzeżenia emigrantom, którzy nie złożyli wniosku o przyznanie statusu

  • Napisane przez  goniec.com
Urzędnicy będą dawać ostrzeżenia emigrantom, którzy nie złożyli wniosku o przyznanie statusu

Urzędnicy zajmujący się egzekwowaniem prawa imigracyjnego, zaczną dawać obywatelom UE mieszkającym w Wielkiej Brytanii, 28-dniowe ostrzeżenie, wymuszając na nich, aby zaczęli starać się o pozostanie w kraju.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych da ludziom nieokreślony czas na wypełnienie wniosku o status osoby osiedlonej, jednak tylko jeśli mają uzasadnione usprawiedliwienie opóźnienia. Do terminu nadsyłania zgłoszeń pozostał tydzień.

Około 5,6 miliona obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i osób na ich utrzymaniu złożyło wniosek o status osoby osiedlonej. Ale jest około 400 000 nierozstrzygniętych spraw, a rządowa infolinia otrzymuje tysiące telefonów dziennie. 

Po referendum w sprawie brexitu w 2016 r., które miało miejsce dokładnie pięć lat temu, wprowadzono status osoby osiedlonej dla obywateli UE i EOG mieszkających w Wielkiej Brytanii.Pozwala im zachować te same prawa pobytu, podróżowania, zatrudnienia oraz dostępu do opieki zdrowotnej i świadczeń. Kraje, których obywatele złożyli najwięcej wniosków to Polska (975 000) i Rumunia (918 000).

Minister ds. imigracji Kevin Foster powiedział, że każdy, kogo wniosek nie zostanie rozpatrzony w terminie w przyszłym tygodniu, nie powinien się obawiać, ponieważ jego prawa będą wciąż chronione . (Źródło: bbc.com)

Powrót na górę