Logo
 Wydrukuj tę stronę

Brexit: Wysyłanie paczek po Nowym Roku. Przygotuj się na trudności

Brexit: Wysyłanie paczek po Nowym Roku. Przygotuj się na trudności

Wielka Brytania kończy funkcjonowanie w okresie przejściowym w ramach Unii Europejskiej. Wiele osób zastanawia się jak będzie wyglądało wysyłanie paczek do i z Polski. Portal przesylarka.pl, przyznaje, bez względu na fakt, czy zostanie podpisana umowa między UE a UK, w transporcie paczek do Anglii pojawią się utrudnienia. I dodaje, chcesz wysłać paczki do Anglii lub do Polski? Nie zwlekaj - nadaj je jak najszybciej, aby uniknąć kontroli i opłat celnych.

Aktualnie transport paczek między Polską a Wielką Brytanią przebiega bez utrudnień, kontroli granicznych i celnych. Ceny przesyłek są dość atrakcyjne, ponieważ paczkę z Polski do Anglii wyślesz już za 79 zł a z Anglii do Polski za £18.39. Wszystko, łącznie z cenami, zmieni się po Nowym Roku.

Zjednoczone Królestwo negocjuje z Unią Europejską kształt przyszłej umowy. Na chwilę obecną ugoda jest możliwa, ale trudna do osiągnięcia z powodów politycznych. Bez względu na to, czy umowa zostanie wynegocjowana, czy nie, kilka czynników zmieni się.

Formalności celne, odprawy i kontrole
Aktualnie nie obowiązują żadne formalności celne w obrocie towarami między Polską a UK. Od 1 stycznia 2021 Wielka Brytania wychodzi z unii celnej. Od tego dnia towary importowane do i eksportowane ze Zjednoczonego Królestwa będą z mocy prawa UE podlegały formalnościom celnym. Organy celne UE będą prowadzić kontrole, które z wielkim prawdopodobieństwem będą powodować wydłużony czas transportu oraz dodatkowe obciążenia administracyjno – formalne.

EORI – numer identyfikacyjny
Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy z UE chcący handlować z Wielką Brytanią będą musieli posiadać numer EORI.

Czym jest EORI
EORI to numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Przedsiębiorcy są zobowiązani do posługiwania się tym numerem w celach celno- podatkowych. Numer ten ma na celu przyspieszyć i ułatwić formalności celne w ramach Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy spoza UE mogą wystąpić do któregoś z krajów członkowskich UE o nadanie numeru EORI.

Prawo celne – taryfy – VAT – akcyza
Aby towary, będące przedmiotem wymiany handlowej między UE a Wielką Brytanią, były traktowane preferencyjnie, konieczne będzie wykazanie ich pochodzenia. Towary, które nie spełnią tych wymogów, zostaną objęte należnościami celnymi. Towary wywożone z UK na obszar UE będą objęte podatkiem VAT (taka sama stawka jak VAT na ten towar w UE). Towary wywożone z UE do UK będą zwolnione z podatku VAT. Eksporter musi jednak udowodnić, że towar opuścił UE. Towary akcyzowe (alkohol, wyroby tytoniowe itp.) będą podlegały akcyzie.

Normy, zezwolenia i świadectwa
Po Nowym Roku Wielka Brytania i Unia Europejska będą stanowiły dwa osobne obszary regulacyjne i prawne. Produkty wywożone z UE do UK będą musiały spełnić normy i przepisy Zjednoczonego Królestwa. Podobnie z towarami przywożonymi z UK do UE – będą podlegały kontroli zgodności z normami bezpieczeństwa, zdrowia itd.

Jeżeli prowadzisz wymianę handlową z Wielką Brytanią lub Polską – sprawdź, czy wiesz, jak zmienią się przepisy w odniesieniu do Twoich towarów.

1. Jeżeli sprzedajesz towary do UK – jesteś eksporterem, jeżeli sprowadzasz je z UK – stajesz się importerem w myśl przepisów celno – podatkowych Unii Europejskiej. Podobnie sprawa ma się, jeżeli jesteś przedsiębiorcą z UK – podlegasz prawu UK i UE.

2. Przepisy celne będą obowiązywały wobec wszystkich towarów wprowadzanych na obszar celny UE lub wywożonych z UE do UK. Towary będą podlegały kontroli z normami zgodności pod kątem bezpieczeństwa, zdrowia i polityki publicznej.

3. Będziesz zobowiązany wykazać status pochodzenia towarów będących przedmiotem wymiany handlowej. Aby towar był zwolniony z cła musi spełniać preferencyjne warunki pochodzenia.

4. Zmienią się przepisy dotyczące VAT-u i akcyzy.

FV proforma - paczki do i z Anglii
Każdy towar zawarty w paczce będzie musiał być uwzględniony na FV proformie (jeżeli wysyłany jest jako prezent, próbki itp). Na FV należy wymienić wszystkie towary, określić ich wartość oraz wskazać kraj pochodzenia. Każda FV będzie musiała być podpisana i dołączona do paczki wraz z listem przewozowym. UWAGA! Towar w paczce musi odpowiadać rzeczywistości – inaczej na nadawcę zostanie nałożona kara przez urząd celny. Ewentualne zobowiązania celne i podatkowe są po stronie odbiorcy. Służby celne przed wydaniem paczki skontaktują się z adresatem. Paczka zostanie zwolniona do wydania po uiszczeniu opłaty.

FV handlowa
Na FV sprzedażowej powinny znaleźć się elementy, takie jak:

• nazwa dokumentu „Faktura” lub „Invoice”,

• data wystawienia faktury, numer faktury, miejscowość,

• nazwa i pełen adres nadawcy/wystawcy faktury wraz z numerem NIP,

• nazwa, pełen adres odbiorcy z numerem telefonu kontaktowego,

• jeżeli dostawa towaru odbywa się na inny adres niż adres płatnika faktury, adres faktycznego odbiorcy również musi znaleźć się na fakturze,

• dokładny opis towaru, ilość towaru, cenę jednostkową oraz wartość towaru (opis powinien jednoznacznie określać informację, co jest przedmiotem wysyłki, żadna z pozycji faktury nie może przyjąć wartości zerowej, np. 0 EUR),

• wagę netto i brutto każdej pozycji wymienionej na fakturze

• całkowitą wartość faktury z podaniem waluty (bez VAT),

• wagę paczek (netto, brutto),

• deklarację pochodzenia towaru (opieczętowaną i podpisaną przez wystawcę faktury),

• pieczątkę firmową wystawcy faktury i podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu.

Ostateczny kształt przyszłej współpracy UE z UK jest negocjowany i nie znamy szczegółów. Sprawdź najświeższe informacje w sprawie brexitu. Źródło: przesylarka.pl

Zobacz także:

© Goniec.com