Logo
 Wydrukuj tę stronę

Status osiedlonego na rok przed deadline

Status osiedlonego na rok przed deadline

Niemal 700 tysięcy Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii złożyło wnioski o przyznanie statusu osoby osiedlonej. Na dopełnienie tego obowiązku pozostał niespełna rok.

Na rok przed upływem terminu składania wniosków burmistrz Londynu apeluje do zamieszkałych w Londynie Europejczyków, aby zrobili to najszybciej, jak tylko to możliwe. – Mój przekaz do mieszkających w Londynie Europejczyków i ich rodzin jest prosty: należycie do tego wspaniałego miasta i jesteście tu mile widziani. Londyńczycy, jeśli nie złożyliście jeszcze aplikacji [o przyznanie statusu osoby osiedlonej – przyp. red] zróbcie to jak najszybciej – apeluje Sadiq Khan, burmistrz Londynu.

W całej Wielkiej Brytanii ze stosownym wnioskiem wystąpiło 3,6 miliona Europejczyków, w tym niemal 700 tysięcy Polaków, co czyni nas najliczniejszą grupą narodową, która taki wniosek złożyła, jednak procentowo jesteśmy dopiero na 20. miejscu w zestawieniu z pozostałymi krajami UE. – Otrzymaliśmy ponad 3,6 mln wniosków o status osoby osiedlonej lub tymczasowy status, z czego w przypadku 3,3 mln został on już przyznany. Mogę z zadowoleniem powiedzieć, że prawie 700 tys. Polaków złożyło takie wnioski. Na rok przed upływem terminu jesteśmy naprawdę zadowoleni z tych liczb – mówi Kevin Foster, brytyjski wiceminister spraw wewnętrznych nadzorujący proces aplikacyjny. Zdecydowana większość Polaków, których wnioski zostały już rozpatrzone – aż 81 proc. – otrzymało status osoby osiedlonej, co oznacza, że przebywają w kraju powyżej pięciu lat i będą mieli zagwarantowaną pełną ochronę dotychczasowych praw. Odsetek ten, najwyższy wśród wszystkich grup narodowych, może świadczyć o stabilnym charakterze polskiej emigracji. Darmową pomoc w procesie składnia aplikacji o EU Settlement Scheme oferuje m.in. East European Resource Centre (EERC) oraz szereg organizacji polonijnych działających na terenie Wielkiej Brytanii. Termin składania aplikacji mija 30 czerwca 2021 roku. 

Zobacz także:

© Goniec.com