Menu

Prawo stałego pobytu

Opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię nie będzie mieć wpływu na posiadane prawo stałego pobytu. Po uruchomieniu programu ubiegania się o status osoby osiedlonej, zamiana posiadanego pozwolenia na dokument potwierdzający status osoby osiedlonej będzie prostym procesem niepodlegającym opłatom dla osób, które zechcą skorzystać z umowy wystąpienia. Prawo do stałego pobytu nie będzie poddawane ponownej ocenie.

Czytaj dalej...

Prawa obywateli UE oraz ich rodzin

Podczas negocjacji dotyczących opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię rząd brytyjski zawarł porozumienie dotyczące praw obywateli UE. Porozumienie zagwarantuje pewną przyszłość milionom obywateli UE oraz ich rodzinom w Wielkiej Brytanii. Co najważniejsze, pozwoli im na pozostanie w Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez nią Unii Europejskiej 29 marca 2019 r. z zachowaniem dostępu do funduszy i usług publicznych.

Czytaj dalej...

Prawa i obowiązki kobiet w ciąży

System panujący w wielkiej Brytanii dość mocno odbiega od polskich zwyczajów i zapisów prawnych. Dla kobiet planujących powiększenie rodziny, prawo oraz warunki do zasiłku i urlopu macierzyńskiego (Statutory Maternity Leave) mogą zaskakiwać młode mamy, które w głowie mają polskie warunki przechodzenia na zasłużony wypoczynek.  

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS