MenuOdrzucono twój wniosek o rezydenturę?

Odrzucono twój wniosek o rezydenturę? Shutterstock

Dlaczego Home Office odrzuca wnioski o potwierdzenie rezydentury oraz obywatelstwa brytyjskiego?

Urząd imigracyjny Wielkiej Brytanii jest jednym z najbardziej zbiurokratyzowanych systemów imigracyjnych na świecie i niestety, również jednym z tych najsurowszych w interpretacji indywidualnych wniosków. Home Office zamieszcza ogólne informacje na stronach Gov.com, ale nie odpowiadają one na wszystkie pytania. Dlatego warto wiedzieć, co najczęściej jest przyczyną odrzucenia wniosku.

Bardzo istotne jest zrozumienie jakie informacje mamy podać – np. jeżeli w danej sekcji formularza jest napisane, że należy zadeklarować jakikolwiek okres zatrudnienia w UK, to oznacza to, że trzeba podać informacje o wszystkich miejscach pracy – od pierwszego wjazdu do UK. Wszystkie podane przez nas informacje muszą być odpowiednio udokumentowane. Jeżeli nie posiadamy dokumentu, należy napisać stosowne wyjaśnienie i załączyć zastępcze dokumenty. Świetnym przykładem tego jest brak WRS (Worker Registration Scheme) – jest to powód wielu odrzuconych wniosków o rezydenturę lub obywatelstwo. WRS nie jest już wymagany w miejscu pracy. W latach, kiedy można było się rejestrować, zarówno Polacy, jak i pracodawcy, często nie wiedzieli, że WRS istnieje, ponieważ nie stanowił on pozwolenia na pracę, a jedynie narzędzie do zbierania danych statystycznych. Jeżeli nie posiadamy WRS należy pisemnie wyjaśnić, że w danym okresie ani pracodawca, ani my nie wiedzieliśmy o konieczności rejestracji. Wnioski są odrzucane również z powodu braku comprehensive health insurance (ubezpieczenia zdrowotnego) podczas studiów i okresów bez zatrudnienia oraz bez zasiłków. Teoretycznie osoba taka nie powinna korzystać z leczenia NHS, praktycznie jednak powyższy warunek nigdy nie był wprowadzony w życie, ponieważ przychodnie przyjmowały i nadal przyjmują obywateli UE bez pytań o ich sytuację imigracyjną. Wypełniając wniosek w wersji papierowej, warto pamiętać, aby był czytelny i wyglądał schludnie – znane mi są przypadki, kiedy Home Office odrzucił wniosek z adnotacją – treść nieczytelna. 

To tylko niektóre z powodów odrzucenia wniosków. Moja rada: krok po kroku czytajcie kolejne rubryki wniosku i upewnijcie się, że rozumiecie pytania. Warto zgłosić się do autoryzowanego doradcy imigracyjnego, aby sformułował wyjaśnienia odnośnie indywidualnych okoliczności. Athena Immigration Advice oferuje przegląd aplikacji, dokumentów i szczegółowe podejście do każdej sprawy streszczone w pisemnej opinii (£25.00).

Dorota Darnell, Athena Immigration Advice

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 13 marzec 2017 11:02

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę