Menu


Dla kogo są dziś programy MBA?

Dla kogo są dziś programy MBA?

O wyzwaniach dla współczesnych menedżerów i nowych możliwościach dla studentów MBA opowiada prof. Witold Orłowski, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Czego obecnie potrzebują menedżerowie, aby odnieść sukces w międzynarodowych firmach?

Prof. Witold Orłowski: Sądzę, że menedżerom brakuje dziś najbardziej tego, czego jeszcze brakuje też wielu Polakom – umiejętności współpracy i współdziałania. Samotnie albo na czele małego zespołu można zbudować i skutecznie pokierować małą firmą, a nie wielką korporacją. Menedżerowie działający w międzynarodowych zespołach powinni też posiadać więcej inteligencji emocjonalnej, a więc rozumienia siebie i innych ludzi. To także jest potrzebne wówczas, gdy podstawowym zadaniem nie jest już tylko zmotywowanie do wydajnej pracy, ale odkrycie i jak najpełniejsze  wykorzystanie talentów ludzi.

W naszym programie Executive MBA systematycznie zwiększaliśmy komponent rozwoju osobistego, poświęcony rozwijaniu właśnie takich kompetencji i umiejętności. Bo celem dla współczesnych menedżerów nie powinno być tylko sprawne zarządzanie, ale to, by stać się prawdziwymi przywódcami, umiejącymi stworzyć strategię, przekonać do niej ludzi i zaangażować ich w jej realizację.

Czy programy MBA się zmieniają?
– Studia MBA realizowane w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej są w ciągły sposób dostosowywane do zmieniającego się świata. Zajmuje się tym specjalny zespół programowy, w skład którego wchodzą zarówno międzynarodowe i polskie autorytety naukowe, jak i wybitni praktycy gospodarczy. Jedną z ostatnich innowacji jest możliwość wyjazdu do USA wspólnie ze studentami partnerskiej CEU Business School.

Czy da się uczestniczyć w programie MBA Politechniki Warszawskiej nie mieszkając na stałe w Polsce?
– Oczywiście, to właśnie jedna z prawdziwych nowości. Ponieważ ambicją Szkoły jest stworzenie programu międzynarodowego, robimy duży wysiłek, aby przyciągnąć do programu osoby z całego regionu. Siatka realizowanych w trybie weekendowym (piątek wieczór – niedziela) zajęć została ułożona tak, aby zmniejszyć ilość niezbędnych podróży do Warszawy, a rozkład godzinowy zajęć uwzględnia potrzebę zarezerwowania czasu na przeloty. Liczymy, że umożliwi to uczestnictwo w programie osobom mieszkającym w całej Europie, oczywiście również w Wielkiej Brytanii.

Jak obserwujemy, absolwenci wiodących programów MBA realizowanych w Polsce nie mają powodów, by obawiać się konkurencji na zachodnich rynkach pracy. Są świetnie przygotowanymi specjalistami w zakresie zarządzania, dysponującymi nie gorszą wiedzą od swoich zachodnioeuropejskich czy amerykańskich rywali. 

Więcej informacji na stronie biznes.edu.pl.

art. sponsorowany

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę