Menu


Jak uzyskać status osoby osiedlonej

Jak uzyskać status osoby osiedlonej

Ruszył system wnioskowania o statusu osiedlonego dla obywateli państw UE mieszkających w Wielkiej Brytanii. Ostateczny termin złożenia wniosku o przyznanie statusu osiedlonego to 30 czerwca 2021 r.

Wniosek mogą składać osoby, które do końca okresu przejściowego, tj. 31 grudnia 2020 r., zamieszkiwały terytorium UK przez 5 lat (w każdym roku co najmniej przez 6 miesięcy) oraz ich rodziny. W przypadku dalszej rodziny osoby te muszą zamieszkiwać w Wielkiej Brytanii dnia 31 grudnia 2020 r., bliższa rodzina (małżonkowie, partnerzy, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie) mogą dołączyć po tej dacie.

Procedura uzyskania statusu osiedlonego będzie odbywała się elektroniczne przy pomocy aplikacji w systemie Android:

1. Wypełnienie wniosku: przy pomocy smartfona, tableta bądź komputera (najszybciej za pomocą aplikacji elektronicznej w urządzeniu posiadającym technologię NFC): paszport biometryczny; dowód osobisty – ze względu na brak cech biometrycznych będzie trzeba go wysłać pocztą tradycyjną; załadowanie do systemu fotografii paszportowej (innej niż w dokumencie)

2. Oświadczenie o niepopełnieniu przestępstwa: jeśli wnioskodawca posiada przeszłość kryminalną musi zadeklarować, jakie przestępstwo popełnił oraz czy był karany.

3. Uiszczenie opłaty za złożenie wniosku: 65£ – dla osoby dorosłej; 32,50£ – dla osoby poniżej 16. roku życia; bez opłat – dla osoby posiadającej status pre-settled  lub prawo stałego pobytu; uwaga – 21 stycznia 2019 r. premier T. May ogłosiła, że opłata ta zostanie zniesiona. Aplikacje rodzin rozpatrywane będą wspólnie – każdy wypełnia indywidualnie, ale w imieniu dzieci i osób pozostających pod opieką wniosek składa ich opiekun.

4. Aplikacja będzie powiązana z danymi HMRC oraz Department for Work and Pensions, zatem co do zasady osoby zatrudnione, płacące podatki, pobierające emerytury nie będą musiały dodatkowymi dokumentami udowadniać faktu zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii. Jeżeli konieczne przedstawienie dokumentów, to ich lista znajduje się na stronie.

5. Decyzja przyznająca lub odmawiająca przyznania statusu osiedlonego – będzie możliwe odwołanie od decyzji. Nie jest przewidziane wydawanie „fizycznego” dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu osiedlonego. Osoby posiadające status osiedlonego będą mogły wjeżdżać na teren UK na podstawie paszportu lub dowodu osobistego do 31 grudnia 2025 r.

Osoby zamieszkałe na terenie Wielkiej Brytanii przez okres krótszy niż 5 lat, po złożeniu wniosku będą zwykle otrzymywać tymczasowy status osoby osiedlonej. Okres zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii musi rozpocząć się przed 31 grudnia 2020 r. (lub przed 12 kwietnia 2019 r., jeżeli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy). Wniosek o status osoby osiedlonej można będzie złożyć po upływie 5 lat ciągłego pobytu.

Jeżeli okres ciągłego 5-letniego pobytu będzie upływać przed 30 grudnia 2020 r., ze złożeniem wniosku można zaczekać do jego zakończenia. Oznacza to, że w razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zostanie przyznany status osoby osiedlonej bez konieczności wcześniejszego wnioskowania o status tymczasowy. Od daty uzyskania tymczasowego statusu osoby osiedlonej można będzie pozostać w Wielkiej Brytanii przez okres kolejnych 5 lat.

Posiadając status osoby osiedlonej, można będzie przebywać na terenie Wielkiej Brytanii bez ograniczeń. Osoby uprawnione będą mogły również wnioskować o obywatelstwo brytyjskie.

W ramach przyznanych statusów można będzie:
• pracować w Wielkiej Brytanii
• korzystać z opieki publicznej służby zdrowia (ang. NHS)
• podejmować naukę lub kontynuować studia
• korzystać z funduszy publicznych, takich jak zasiłki i świadczenia emerytalne, po spełnieniu określonych wymogów
• podróżować do i z Wielkiej Brytanii.

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę