Menu


Prawo stałego pobytu

Prawo stałego pobytu shutterstock

Opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię nie będzie mieć wpływu na posiadane prawo stałego pobytu. Po uruchomieniu programu ubiegania się o status osoby osiedlonej, zamiana posiadanego pozwolenia na dokument potwierdzający status osoby osiedlonej będzie prostym procesem niepodlegającym opłatom dla osób, które zechcą skorzystać z umowy wystąpienia. Prawo do stałego pobytu nie będzie poddawane ponownej ocenie.

Wymagane będzie:

  • przedstawienie dokumentu tożsamości wraz z aktualnym zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości i narodowości
  • potwierdzenie zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii
  • zgłoszenie wszelkich wyroków za popełnione przestępstwa

Osoby pragnące uzyskać aktualny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu mogą ubiegać się o biometryczne zezwolenie na pobyt stały.

Ambasada RP w Londynie

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę