Menu


Duma Polski – kto może startować na radnego?

Duma Polski – kto może startować na radnego? shutterstock

Już 3 maja odbędą się wybory, w których startują Polacy na radnych gmin w Londynie. 

Trwa właśnie kampania rejestracyjna. Chętni, którzy chcą startować w wyborach na radnego gminy w Londynie muszą wypełnić odpowiedni formularz. A kto może się zgłosić?

Radnym może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec Anglii. Nie jest wymagane posiadanie brytyjskiego obywatelstwa ani stałej rezydentury. Wymogiem koniecznym jest bycie zarejestrowanym jako wyborca na terenie danego okręgu m.in. 12 miesięcy przed terminem wyborów. 

Głównym zadaniem radnego będzie walka o interesy polskich mieszkańców swojego okręgu. Radny ma dbać o Polaków i wstawiać się za nimi w urzędach, walcząc m.in. z dyskryminacją i niechęcią wobec nich. Jeśli chodzi o prawne obowiązki radnego to przede wszystkim Uczestnictwo raz w miesiącu w posiedzeniu rady okręgu (zwykle wieczorem – we wtorki lub środy). W czasie spotkania ustala się politykę lokalną i głosuje nad ustawami. Radny nie musi uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, szczególnie, jeżeli ma ku temu ważny powód. Jednak gdy nie pojawi się na 6 kolejnych spotkaniach – zostaje zdyskwalifikowany i wygasa jego mandat. 

Ponadto, radny jest wolontariuszem, dlatego swoją służbę wykonuje w dogodnym dla siebie terminie i czasie. Sam wyznacza godziny przeznaczone na tę pracę. Zdarzają się radni, którzy praktycznie nie robią nic, co jest bardzo źle postrzegane przez opinię publiczną. Jednak konsekwencje tego są wyłącznie polityczno-wizerunkowe. Ze względu na to, że zostali wybrani w wyborach, mogą być radnymi do końca swojej kadencji.

Funkcja radnego w Anglii jest rodzajem wolontariatu, nie pracą. W zależności od indywidualnych regulacji danego okręgu, radny może otrzymać zwrot wydatków związanych z działaniami na rzecz lokalnej społeczności albo miesięczne honorarium w wysokości 800 funtów. Kadencja trwa 4 lata.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Dumy Polski. 

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę