Menu


I ty możesz zostać rodziną zastępczą w UK. Krok po kroku.

I ty możesz zostać rodziną zastępczą w UK. Krok po kroku.

Wielka Brytania jest jednym z tych krajów, w którym w okresie ostatnich 10 lat osiedliło się najwięcej Polaków. Według oficjalnych brytyjskich statystyk, pod koniec 2016 r. liczba polskich obywateli zamieszkałych w Wielkiej Brytanii przekroczyła 1 milion, w tym urodziło się ponad 22 tys. dzieci, których jeden z rodziców urodził się w Polsce. Wśród setek tysięcy Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii ok. 220 tysięcy to dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. Jak zostać rodziną zastępczą? Krok po kroku.

Procedura rekrutacji rodziców zastępczych w Wielkiej Brytanii nie jest skomplikowana, muszą oni spełnić jednak kilka podstawowych wymogów: 
- wiek powyżej 21 lat (uwaga: urzędy lokalne mają różne warunki dotyczące wymaganego wieku)
-   oddzielny pokój dla dziecka, (mieszkanie/dom nie musi być własnością, może być wynajmowane)
-  znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kontakt w sprawach życia codziennego, pracownikami służb socjalnych oraz uczestnictwo w wymaganych szkoleniach
- otwartość, umiejętność budowania relacji i współpracy, cierpliwość, empatia, zaangażowanie w powierzoną rolę, zrozumienie aspektów różnorodności kulturowej
- stan cywilny, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe nie mają wpływu na proces rekrutacji.

Krok po kroku:

1.Skontaktuj się z władzami lokalnymi lub organizacją prowadzącą rekrutację rodzin zastępczych

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym mogą wyszukać właściwy urząd prowadzący rekrutację na następującej stronie internetowej: gov.uk

Niektóre urzędy lokalne prowadząc rekrutację korzystają ze wsparcia organizacji charytatywnych i niezależnych agencji. Dane kontaktowe do właściwej instytucji można uzyskać za pomocą poniższego linku: fosterline.info

2. Zbierz informacje i podejmij decyzję

Na stronach internetowych władz lokalnych zamieszczone są szczegółowe informatory dotyczące procedury rekrutacji rodzin zastępczych, informacje dotycząc wsparcia finansowego, psychologicznego i poradnictwa rodzinnego dla opiekunów zastępczych. Urzędy lokalne organizują również cykliczne, otwarte spotkania informacyjne.

Przykład tutaj: camden.gov.uk lub manchester.gov.ukadoptionandfostering.hscni.net (Irlandia Północna)

3.Dopełnij formalności i czekaj na wynik rekrutacji

Sprawdź, czy złożyłeś wszystkie wymagane dokumenty i wziąłeś udział w obowiązkowych warsztatach psychoedukacyjnych. W ramach procedury ma miejsce również wizyta pracownika socjalnego w Twoim domu, którego zadaniem jest ocena warunków mieszkaniowych i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, a także kilka sprawdzeń w instytucjach zewnętrznych (m.in. karalność, wywiad dot. stanu zdrowia). Decyzja podejmowana jest w terminie do 6 miesięcy.

Poradnictwo i wsparcie:
Decyzja o rodzicielstwie zastępczym to ważna, osobista decyzja w życiu każdego człowieka. Możesz porozmawiać o swoich planach, wątpliwościach związanych z przyjęciem roli rodzica zastępczego korzystając z porad specjalistów Fosterline 0800 0407675 (fosterline.info)

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę