Menu


Zwrot podatku w Wielkiej Brytanii

Zwrot podatku w Wielkiej Brytanii shutterstock

Decyzje o powrocie do Polski są trudne i wymagają dużego zaangażowania. Trzeba pozałatwiać wszystkie sprawy na obczyźnie, w tym między innymi kwestię podatków.

O zwrot nadpłaconego podatku można wnioskować, jeśli okaże się, że dochody w ciągu roku podatkowego były mniejsze niż zakładane na potrzeby ustalania zaliczek na podatek, a zwłaszcza niższe niż kwota wolna od podatku (personal allowance). Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zaczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego. Osoby podejmujące zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nie mają obowiązku składania corocznych zeznań podatkowych. Zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane są przez pracodawcę, który po zakończeniu każdego roku podatkowego jest zobowiązany wydać pracownikowi druk P60. Wskazywane są m.in. kwoty pobranych i odprowadzonych zaliczek.

Jeżeli jednak pracownik chce otrzymać zwrot podatku, musi złożyć stosowne zeznanie podatkowe. Zeznanie składa się po zakończeniu danego roku podatkowego. Jeżeli wyjeżdżamy z Wielkiej Brytanii i mamy pewność, że nie rozpoczniemy tu pracy ponownie przed końcem danego roku podatkowego, możemy złożyć zeznanie również przed zakończeniem bieżącego roku podatkowego, czyli przed 6 kwietnia.  W takim przypadku powinniśmy wskazać tę okoliczność w zeznaniu podatkowym. Podatek można rozliczyć nawet do czterech lat wstecz. Jeżeli więc pracowaliśmy w Wielkiej Brytanii przez kilka lat, ale nigdy nie występowaliśmy o zwrot podatku, możemy to uczynić przy okazji powrotu do Polski. Nie oznacza to jednak, że będzie nam zwrócony cały zapłacony w Wielkiej Brytanii podatek. Możemy liczyć jedynie na kwotę, która stanowi jego nadpłatę.

Warto wiedzieć:

W każdym roku brytyjski rząd wyznacza kwoty wolne od podatku (personal allowance). W roku podatkowym 2016/17 kwota ta wyniosła 11,000 funtów, natomiast obecnie, w roku podatkowym 2017/18 wynosi 11,500 funtów.

(mk)

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę