Menu


Okres przejściowy: co to jest i w jaki sposób to funkcjonuje?

Okres przejściowy: co to jest i w jaki sposób to funkcjonuje? shutterstock

Unijne prawo dotyczące swobodnego przemieszczania się obywateli Unii nadal będzie miało zastosowanie w okresie przejściowym (nazywanym przez rząd Zjednoczonego Królestwa „okresem wdrażania”).

Jeżeli umowa o wystąpieniu zostanie ratyfikowana, okres przejściowy rozpocznie się w dniu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa (tj. 30 marca 2019 r. – dzień brexitu) i ma zakończyć się dnia 31 grudnia 2020 r.

Z punktu widzenia swobodnego przemieszczania się, wszystkie prawa będą obowiązywać do końca 2020 r., tak jakby Zjednoczone Królestwo nadal było członkiem Unii Europejskiej. Oznacza to, że obywatele UE będą mogli korzystać z unijnych praw do swobodnego przemieszczania się w Zjednoczonym Królestwie do końca 2020 r. To samo dotyczy obywateli Zjednoczonego Królestwa w UE.

Umowa o wystąpieniu przewiduje możliwość przedłużenia okresu przejściowego za obopólną zgodą UE i Zjednoczonego Królestwa.

Czy osoby, które przybędą do państwa przyjmującego w okresie przejściowym, będą traktowane w taki sam sposób jak osoby, które przybyły przed dniem 30 marca 2019 r.?

Osobom tym przysługiwać będą dokładnie takie same prawa wynikające z umowy o wystąpieniu jak osobom, które przybyły do państwa przyjmującego przed brexitem. Ich prawa będą podlegać także takim samym restrykcjom i ograniczeniom.

Czy będzie można wymagać zameldowania się od osób, które przybędą do państwa przyjmującego w okresie przejściowym?

Jest to dozwolone w świetle prawa UE. Wszystkie państwa członkowskie i Zjednoczone Królestwo mogą zdecydować, że wszyscy mają obowiązek zameldowania się po upływie trzech miesięcy od ich przyjazdu.

Czy brexit jest opóźniony z powodu okresu przejściowego?

Nie. Zjednoczone Królestwo przestanie być członkiem UE w dniu brexitu. Zgodnie z ustaleniami przepisy unijne dotyczące swobodnego przemieszczania się będą jednak wciąż obowiązywać w okresie przejściowym. Okres ten ma zakończyć się dnia 31 grudnia 2020 r.

W opracowaniu Komisji Europejskiej. 

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę